Vaaz & Teoloji

Müjdeleme nedir?

Makaleler
07.26.2021

Müjdeleme, İsa Mesih’in günahkârları kurtarmak için yaptıklarıyla ilgili iyi haberi diğerlerine anlatmaktır. Bunu yapabilmek için insanlara şunları söylemeniz gerekir:

  1. Tanrı kutsaldır (1. Yuh. 1:5). Her şeyin Yaratıcısı O’dur (Yar. 1:1).
  2. Bütün insanlar Tanrı’nın adil ve sonsuz gazabını hak eden günahkârlardırlar (Rom. 3:10-19, Mar. 9:48, Vah. 14:11).
  3. Tamamen Tanrı ve tamamen insan olan İsa Mesih günahsız bir hayat yaşadı, Tanrı’nın gazabını kendisine iman edecek olanların yerine çarmıhta üzerine alarak öldü ve halkına sonsuz yaşam vermek için ölümden dirildi (Yuh. 1:1, 1. Tim. 2:5, İbr. 7:26, Rom. 3:21-26, 2. Kor. 5:21, 1. Kor. 15:20-22).
  4. Sonsuz cezadan kurtulmanın ve Tanrı’yla barışmanın tek yolu, günahtan tövbe etmek ve kurtuluş için İsa Mesih’e güvenmektir (Mar. 1:15, Elç. 20:21).

Müjdeleme bu temel mesajı başkalarına anlatmaktır.


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için