Açıklayıcı Vaazın Kutsal Kitap’taki Yeri

Açıklayıcı vaaz nedir? Eğer bir vaazın içeriği ve amacı, Kutsal Kitap’ın belirli bir bölümünün içeriği ve amacı tarafından belirleniyorsa, o vaaz açıklayıcı bir vaazdır. Vaiz, seçilen metin ne diyorsa onu söyler ve kendi vaazı aracılığıyla da, Tanrı’nın o metin aracılığıyla aktarmak istediği şeyi, olduğu gibi dinleyenlere aktarır. Sevgili vaiz, Tanrı’nın, vaaz verdiğin sırada topluluğun arasında […]