Toplulukçuluk Akşam Saat 8’de Bitmez

Toplulukçular üyelik, disiplin ve doktrin konularında nihai sorumluluğunun yerel topluluklarda olduğunu öne sürerler. Ancak bu tam olarak ne anlama geliyor? Kilise yaşamının bir kısmından topluluk sorumluyken, kalanını ihtiyarlar mı halletmektedir? Bir üye toplantısında Kutsal Kitap’a uygun olacak şekilde oy kullandığımız sürece, topluluk olarak sorumluluğumuzu yerine getirmiş mi oluyoruz? Ya da “üyelik, disiplin ve doktrin”, sadece […]

Kiliseniz İçin İsa’nın Öğrenci Yetiştirme Programı

İhtiyarlar liderliğinde toplulukçuluk, öne sürüyorum ki, İsa’nın öğrenci yetiştirme programıdır. İsa’nın Öğrenci Yetiştirme Programının İlk Yarısı: Topluluk Sorumluluğu İhtiyarlar liderliğindeki toplulukçuluğun öğrenci yetiştirmeyle ne ilgisi olduğunu anlamak için, sahip olduğu iki yarıyı da düşünmeliyiz. Bunun toplulukçuluk kısmı, sizin, yani sıradan bir kilise üyesinin diğer kilise üyeleri için sorumluluk almasını gerektirir. Toplulukçuluk kısmı size bu işi […]

Kampüs Modeline Sahip Kiliselere İlişkin Teolojik Bir Eleştiri: “Kilise” Gerçekten Nedir?

Bir grup Hristiyan’ın, yerel bir kilise olabilmesi için gerekli unsurlar nelerdir dendiğinde, aklınıza ne geliyor? Herhalde parkta birlikte frizbi oynamak için toplanan üç Hristiyan’ın bir kilise olduğunu düşünmüyorsunuzdur. Öyleyse bir kiliseyi oluşturan nedir? Peki bu üç arkadaş parktan ayrılıp yakınlardaki yerel bir lokantaya gitse ve yemek sırasında dua etseler? Artık bir kilise olmuşlar mıdır? Peki […]

Müjdeleme nedir?

Müjdeleme, İsa Mesih’in günahkârları kurtarmak için yaptıklarıyla ilgili iyi haberi diğerlerine anlatmaktır. Bunu yapabilmek için insanlara şunları söylemeniz gerekir: Tanrı kutsaldır (1. Yuh. 1:5). Her şeyin Yaratıcısı O’dur (Yar. 1:1). Bütün insanlar Tanrı’nın adil ve sonsuz gazabını hak eden günahkârlardırlar (Rom. 3:10-19, Mar. 9:48, Vah. 14:11). Tamamen Tanrı ve tamamen insan olan İsa Mesih günahsız […]

Hangi Kilise Belgeleri? Ve Neden?

Kilise belgeleri belki çok havalı şeyler olmayabilir ama bir pastörün kullandığı takım çantasının önemli bir parçasıdırlar. Şu üçlünün önemine odaklanmak istiyorum: inanç açıklaması, kilise antlaşması ve tüzükler. İNANÇ AÇIKLAMASI İnanç açıklaması, doktrinsel inançların bir özetidir. Erken dönemdeki kilisede Hristiyanlar, Elçilerin İnanç Açıklaması’ndan, İznik İnanç Açıklaması’ndan (İ.S. 325, 381) ve Kalkedon İnanç Açıklaması’ndan (451) yararlandılar. Bu […]