Refah Müjdesine Dayalı Bir Kiliseyi Gösteren Dokuz İşaret

Bir kilisenin refah müjdesine dayalı olduğunu nasıl anlarsınız? Mesih’le olan yürüyüşümün ilk dokuz yılı bu tarz bir çevrede geçti. Bu dokuz yılın sonunda da iki yıllık bir teolojik rehabilitasyon süreci oldu. Devamındaki altı yıl boyunca kalabalık bir şehirde pastörlük görevi yapmak üzere beni hazırlayan süreç bu süreçti. Açıkça anladım ki, sağlıklı bir kilisenin dokuz işareti, […]