Homojenliği (Tektürelliği) Yeniden Düşünmek: Çok Etnikli Kiliselerin Kutsal Kitap’taki Yeri

Ben bir Hristiyan, bir Hintli ve eski bir rock müzisyeniyim. Güney Hindistan’da büyüdüm ve birçok insanın bir araya geldiği Hint şehir kültürünün belirli bir alt kültürü içerisinde yaşadım. Rab beni üniversitenin son yılında kurtardığında, kendimi benden tamamen farklı insanlarla çevrili bir hâlde buldum. Çevremde farklı etnik köken ve kültürden, farklı dilleri konuşan, farklı yiyecekler yiyen […]

Refah Müjdesinin 5 Hatası

Yüz yıl önce, o zamanın en büyük kilise topluluğuna seslenerek Charles Spurgeon şöyle demiştir: Bence herhangi bir Hristiyan’ın, yaşamını yalnızca daha da varlık sahibi olmak amacıyla sürdürmesi, Hristiyanlığa ve kutsallığa ters düşen bir şeydir. Şöyle diyeceğinizi biliyorum: “Mümkün olduğu kadar para kazanmak için var gücümüzle çalışmamalı mıyız? Çalışabilirsiniz. Bunu yaparak da Tanrı’ya hizmet edebileceğinizden şüphe […]

Kutsal Kitap’taki Herhangi Bir Metnin Ana Noktasını Belirlemek İçin 5 Adım

“Kutsal Kitap’taki bir metnin ana noktasını nasıl bulurum?” Bu soruyu, kiliselerde Kutsal Kitap çalışması yöneten kişilerden ve öğrenci liderlerinden sıkça duyuyorum. Bir metnin ana noktasını, hatta daha da iyisi uygulama noktasını aniden verecek sihirli bir formülüm olduğunu onlara (ve size) söylemeyi her şeyden çok isterdim. Sihirli bir formüle sahip değilim. Ancak bence Kutsal Kitap’ın neresine […]

Açıklayıcı Vaazın Kutsal Kitap’taki Yeri

Açıklayıcı vaaz nedir? Eğer bir vaazın içeriği ve amacı, Kutsal Kitap’ın belirli bir bölümünün içeriği ve amacı tarafından belirleniyorsa, o vaaz açıklayıcı bir vaazdır. Vaiz, seçilen metin ne diyorsa onu söyler ve kendi vaazı aracılığıyla da, Tanrı’nın o metin aracılığıyla aktarmak istediği şeyi, olduğu gibi dinleyenlere aktarır. Sevgili vaiz, Tanrı’nın, vaaz verdiğin sırada topluluğun arasında […]

Müjde Merkezli Vaaz, Müjde’nin Işıldadığı Vaazdır

Prenses Gelin filmi sizce bir klasik midir? Eğer hatıralarda kalan replikleri sayıyorsak, kesinlikle! Klasik repliklerden biri Inigo Montoya tarafından seslendirilmişti. Vizzini’nin sonu gelmeyen “İnanılmaz!” şeklindeki bağırmalarına anlam veremeyerek, Montoya sonunda şöyle söyler: “O kelimeyi kullanıp duruyorsun. Sanırım anlama geldiğini sandığın anlama gelmiyor.” “Müjde merkezli” ifadesinin de sıkça söylendiğini duydukça, Inigo Montoya’yı duyar gibi oluyorum. Bu […]

Kutsal Kitap Teolojisi ve Topluluk Olarak Tapınma

Kiliseler olarak tapınma için toplandığımızda tam olarak ne yapıyoruz? Haftalık toplantılarda ne yapmamız gerektiğini nasıl biliyoruz? Doğal olarak müjdeci Hristiyanlar bu sorularla alakalı Kutsal Yazılar’ın yönlendirmesine başvuruyorlar ancak Kutsal Yazılar’da nereye bakıyoruz? Eski Antlaşma’da tapınmayla ilgili, dualarla, kurbanlarla, korolarla, zillerle ve birçok başka şeyle ilgili birçok metin vardır. Ancak bütün bunlar Yeni Antlaşma altındaki toplantılar […]

Kutsal Kitap Teolojisi ve Müjde’nin Duyurulması

Açıklayıcı vaazlar verilmesi, Müjde’nin duyurulmasını sağlayabilir mi? Vaizler bazen bu yaklaşımın olgun Hristiyanlara teoloji öğretmek için faydalı olduğunu, ancak imanlı olmayanların müjdeyi anlamalarına yardımcı olmadığını düşündükleri için, Kutsal Yazılar’ı oluşturan kitapları açıklayıcı vaazlar vermekten kaçınmaktadırlar.  Bu kaygı özellikle, pastörler Eski Antlaşma’dan bir kitabı öğretmek istediklerinde artar. Her Pazar İbrahim’in hayatını veya Hagay kitabını çalışmak, Müjde’yi […]

Kutsal Kitap Teolojisi ve Cinsiyet Krizi

Bugünlerde Batı toplumu, ancak ahlaki bir devrim olarak nitelendirebilecek bir şey tecrübe etmekte. Toplumumuzun ahlaki kuralları ve yine toplumumuzun belli konuları etik açıdan değerlendirme şekli küçük bir değişikliğe değil, tümden bir dönüşüme uğradı. Eskiden lanetlenen şeyler şimdi kutlanıyor ve bunları kutlamayı reddetmek de şimdilerde lanetleniyor. Bu ahlaki ve cinsel devrimi daha önceki ahlaki devrimlerden farklı […]

Mesih’e Dönme, Tanrı ve Tüm Benliğimiz

Yaratılış kitabından Vahiy kitabına kadar Kutsal Yazılar, tövbe ve imanla Mesih’e dönmenin, bir kişinin kurtuluşa kavuşması ve Tanrı’yı tanıması için kesinlikle gerekli olduğu konusunda açıktır. Günahlarımıza sırt çevirip Tanrı’ya dönmediğimiz ve Kutsal Kitap’ın yüreğin ruhsal ve doğa üstü bir şekilde sünnet edilmesi olarak tanımladığı olayı tecrübe etmediğimiz sürece (Yas. 30:6; Rom. 2:25-29), kurtaran Tanrı bilgisine […]

Mesih’e Dönme ve İsrail’in Hikâyesi

Günümüzde neredeyse herkes, Kutsal Kitap’ta sahip olduğumuz şeyin bir hikâye olduğunu söylüyor ve haklılar da. Bu hikâye sıklıkla, yaratılış, düşüş, kurtuluş ve tamamlanma hikâyesi olarak nitelendirilir. Yaratılıştan başlayıp yeni yaratılışa doğru ilerler. Peki Mesih’e dönme bu hikâyenin neresindedir? Bunun için kurtuluş bölümüne bakmalıyız. Mesih’e dönme, bu hikâyenin elbette merkez teması değildir. Merkezdeki tema, insanların Mesih’e […]

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3