Toplulukçuluk Akşam Saat 8’de Bitmez

Toplulukçular üyelik, disiplin ve doktrin konularında nihai sorumluluğunun yerel topluluklarda olduğunu öne sürerler. Ancak bu tam olarak ne anlama geliyor? Kilise yaşamının bir kısmından topluluk sorumluyken, kalanını ihtiyarlar mı halletmektedir? Bir üye toplantısında Kutsal Kitap’a uygun olacak şekilde oy kullandığımız sürece, topluluk olarak sorumluluğumuzu yerine getirmiş mi oluyoruz? Ya da “üyelik, disiplin ve doktrin”, sadece […]