Katılımcıları Üyeliğe Yönlendirmek

Pastörler olarak bizlerin karşılaştığı zorluklardan biri de, kiliseye katılmakta olanları nasıl aktif kilise üyeliğine teşvik edeceğimizdir. Bireylere yerel bir imanlılar topluluğuna ait olmanın gerekliliğini ve getirdiği sevinci anlamaları için nasıl yardımcı olmalıyız? KİLİSEYE KATILANLARI ÜYELİĞE YÖNLENDİRMEK İÇİN ALTI ÖNERİ Burada altı öneri var. İlk dördü, üyeliğin değer gördüğü ve anlaşıldığı bir ortam yaratmayı hedeflemektedir. Son […]