Birbirleri İçin Planlar Yapan ve Birbirlerini Gayrete Getiren Kilise Üyeleri Aranıyor

Siz de diğer birçok pastör gibiyseniz, duymak isteyeceğiniz son şey, kilise bedenindeki birliğin aleyhinde planlar çeviren üyelerdir. Hangi kurulun üyesi olurlarsa olsunlar, hangi dersi öğretirlerse öğretsinler, kiminle dost olurlarsa olsunlar, bu kişiler diğer üyeleri memnuniyetsizlik, şikayet ve çekişmeye yöneltmektedirler. İbraniler kitabının, kilise üyelerini kilise bedeni içinde devamlı planlar yapmaya ve kışkırtmaya (gayrete getirmeye) çağırıyor olması […]

Müjde Nedir?

Son zamanlarda müjdeci akım içerisinde, Hristiyanların Müjde’yi nasıl tanımlaması gerektiğiyle ilgili pek çok tartışma olmuştur. “Müjde yalnızca günahkârların tövbe ederek ve çarmıha gerilmiş Mesih’e iman ederek kurtulacağı mesajı mıdır yoksa çok daha kapsamlı bir şey midir?” Zaman zaman daha da şiddetli bir hale gelen bu tartışmada, bir taraf öteki tarafı Müjde’yle ilgili indirgeyici bir bakış […]

Cehennem Neden Müjde’nin Ayrılmaz Bir Parçasıdır?

Eminim ki, 9Marks’ın bir derginin tamamını cehennem konusuna ayırdığını duyunca çok sevinmişsinizdir. Aslına bakılırsa bu konu, karşımıza çıkar çıkmaz gözlerimizi kaçırıp tamamen başka şeyler düşünmeyi istediğimiz bir konudur.  Hristiyanlıktaki korkunç cehennem doktrini (Tanrı’nın düşmanlarının sonsuza dek bilinçleri açık bir şekilde cezalandırıldığı yer olan cehennem fikri), bazı kişilerin yalnızca gözlerini kaçırmalarına değil, konuyu tamamen reddetmelerine neden […]