Homojenliği (Tektürelliği) Yeniden Düşünmek: Çok Etnikli Kiliselerin Kutsal Kitap’taki Yeri

Ben bir Hristiyan, bir Hintli ve eski bir rock müzisyeniyim. Güney Hindistan’da büyüdüm ve birçok insanın bir araya geldiği Hint şehir kültürünün belirli bir alt kültürü içerisinde yaşadım. Rab beni üniversitenin son yılında kurtardığında, kendimi benden tamamen farklı insanlarla çevrili bir hâlde buldum. Çevremde farklı etnik köken ve kültürden, farklı dilleri konuşan, farklı yiyecekler yiyen […]

Açıklayıcı Vaazın Kutsal Kitap’taki Yeri

Açıklayıcı vaaz nedir? Eğer bir vaazın içeriği ve amacı, Kutsal Kitap’ın belirli bir bölümünün içeriği ve amacı tarafından belirleniyorsa, o vaaz açıklayıcı bir vaazdır. Vaiz, seçilen metin ne diyorsa onu söyler ve kendi vaazı aracılığıyla da, Tanrı’nın o metin aracılığıyla aktarmak istediği şeyi, olduğu gibi dinleyenlere aktarır. Sevgili vaiz, Tanrı’nın, vaaz verdiğin sırada topluluğun arasında […]

Kutsal Kitap Teolojisi ve Topluluk Olarak Tapınma

Kiliseler olarak tapınma için toplandığımızda tam olarak ne yapıyoruz? Haftalık toplantılarda ne yapmamız gerektiğini nasıl biliyoruz? Doğal olarak müjdeci Hristiyanlar bu sorularla alakalı Kutsal Yazılar’ın yönlendirmesine başvuruyorlar ancak Kutsal Yazılar’da nereye bakıyoruz? Eski Antlaşma’da tapınmayla ilgili, dualarla, kurbanlarla, korolarla, zillerle ve birçok başka şeyle ilgili birçok metin vardır. Ancak bütün bunlar Yeni Antlaşma altındaki toplantılar […]

Kutsal Kitap Teolojisi ve Müjde’nin Duyurulması

Açıklayıcı vaazlar verilmesi, Müjde’nin duyurulmasını sağlayabilir mi? Vaizler bazen bu yaklaşımın olgun Hristiyanlara teoloji öğretmek için faydalı olduğunu, ancak imanlı olmayanların müjdeyi anlamalarına yardımcı olmadığını düşündükleri için, Kutsal Yazılar’ı oluşturan kitapları açıklayıcı vaazlar vermekten kaçınmaktadırlar.  Bu kaygı özellikle, pastörler Eski Antlaşma’dan bir kitabı öğretmek istediklerinde artar. Her Pazar İbrahim’in hayatını veya Hagay kitabını çalışmak, Müjde’yi […]

Kutsal Kitap Teolojisi ve Çobanlık

Bir pastörün iş tanımını nasıl yazardınız? Örnekler için nereye başvururdunuz? Belki de bazı yerel kiliselere onların tanımlarını sorar ve bunları kendi kilisenizin takvim ve programını yansıtacak bir şekilde değiştirirdiniz. Tabii ki böyle yaparak, herkesin bir pastörün ne yapması gerektiğini bildiği varsayılıyor. Peki bir pastörün temel görevinin ne olduğunu nasıl bilebiliriz? Kesinlikle, bir pastörün ne demek […]

Kutsal Kitap Teolojisi ve Cinsiyet Krizi

Bugünlerde Batı toplumu, ancak ahlaki bir devrim olarak nitelendirebilecek bir şey tecrübe etmekte. Toplumumuzun ahlaki kuralları ve yine toplumumuzun belli konuları etik açıdan değerlendirme şekli küçük bir değişikliğe değil, tümden bir dönüşüme uğradı. Eskiden lanetlenen şeyler şimdi kutlanıyor ve bunları kutlamayı reddetmek de şimdilerde lanetleniyor. Bu ahlaki ve cinsel devrimi daha önceki ahlaki devrimlerden farklı […]

Mesih’e Dönme ve İsrail’in Hikâyesi

Günümüzde neredeyse herkes, Kutsal Kitap’ta sahip olduğumuz şeyin bir hikâye olduğunu söylüyor ve haklılar da. Bu hikâye sıklıkla, yaratılış, düşüş, kurtuluş ve tamamlanma hikâyesi olarak nitelendirilir. Yaratılıştan başlayıp yeni yaratılışa doğru ilerler. Peki Mesih’e dönme bu hikâyenin neresindedir? Bunun için kurtuluş bölümüne bakmalıyız. Mesih’e dönme, bu hikâyenin elbette merkez teması değildir. Merkezdeki tema, insanların Mesih’e […]

Yeni Antlaşmada Mesih’e Dönme

Bu metin, iki kısımdan oluşan Kutsal Kitap’a dayalı Mesih’e dönme kavramıyla ilgili yazının 2. kısmıdır. 1. kısım için buraya tıklayınız. Mesih’e dönme, günahlarımızdan yüzümüzü çevirip Tanrı’ya yönelmemiz olarak tanımlanabilir. Belki de bu tanımı en iyi de 1. Selanikliler 1:9-10’daki değerli ayetler ortaya koymaktadır: “Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı’ya […]

Kutsal Kitap Teolojisi Kiliseleri Nasıl Korur ve Onlara Nasıl Yol Gösterir?

Kutsal Kitap teolojisi Kutsal Kitap’ı okumanın bir yoludur. Bir yorum bilimidir. Kutsal Kitap teolojisi, Kutsal Yazılar’ın bir sürü yazarının ve bir sürü kitabının, ilahi bir yazar tarafından yazılan tek bir hikâyeyi anlatmakta olduğunu varsaymaktadır. Bu hikâye de Mesih hakkındadır. Kulağa biraz teorik geliyor değil mi? Öyle ancak… Kutsal Kitap teolojisi, kilisenizi koruma ve ona yol […]

Kutsal Kitap teolojisine nasıl daha hakim olabilirim?

07.28.2021

Kutsal Yazılar’ı içerisindeki temalar bakımından inceleyin. Kutsal Yazılar’ı derin ve kapsamlı bir şekilde çalışırken, Kutsal Yazılar’ı baştan sona incelemek ve Kutsal Kitap boyunca karşımıza çıkan temaları bulmak son derece faydalı olabilir. Yaratılış, yeni yaratılış, Şabat, krallık, antlaşma ve Buluşma Çadırı gibi kavramların, Kutsal Kitap boyunca nasıl ortaya çıkıp geliştiğini anlarsanız, Tanrı’nın yüceliği ve kurtuluş mucizesi […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2