Müjdeleme: Müjde’yi, İkna Etme Amacıyla Öğretmek

Gerçekten müjdeleme yapıldığını nasıl bilebiliriz? Açıkçası, sorunun cevabı sizin müjdeleme tanımınıza göre değişir. Müjdelemeyi Kutsal Kitap’a göre uygun olan bir şekilde tanımlamak, yaptığımız müjdelemenin de Kutsal Yazılar’a uygun olmasını sağlar. Kutsal Kitap’a dayalı müjdelemeyi çok iyi anlamadığımız sürece, aslında müjdeleme yapmıyor bile olabiliriz. Örneğin, kahve içmek üzere arkadaşıyla buluşan bir ev hanımı Müjde’yi paylaşıyorken, çok […]

Müjdeci Programlardaki Sorun

Toplulukla birlikte müjdelemenin doğru olan şey olduğu konusunda birçok Hristiyan kolaylıkla ikna olacaktır. Müjdelemeye yönelik bir görevi yerine getirmek için insanları bir araya getirmek hiç zor değildir. Ama genellikle topluma müjdelemeyi düşündüğümüzde, aklımıza müjdeci programlar geliyor ancak müjdeleme ve müjdeci programlar aynı şey değildirler. “Program” derken, tanınan bir konuşmacının veya ilgi çekici bir konunun olduğu […]