Kilise Üyeliği Kutsal Kitap’a Uygun Mudur?

“Mesih’in gelini zina yapamaz; yozlaşmışlıktan uzak ve saftır. Sadece bir ev tanır; mütevazı bir şekilde namusunu korur ve yalnız bir yatak bilir. Tanrı için bizi korur. Egemenlik için doğurduğu oğullarını görevlerine atar. Kiliseden kim ayrılır ve zina yapan biriyle birleşirse, Kilise’ye verilmiş vaatlerden de uzak ve ayrı kalır. Mesih’in Kilisesi’ne sırtını dönen, Mesih’teki ödüllere de […]