Kutsal Ruh, Dua ve Vaaz Etmek

Giderek daha da çok ikna olduğum bir görüş var ve size bunu şöyle anlatabilirim: Günümüz kilisesinin önemli bir ihtiyacı, Kutsal Ruh’un canlı ve sürekli bir şekilde işlemesidir. Bu görüş, en azından benim için, Kutsal Ruh’un göklerden aşağı inmesi ve bizi canlandırıp güçlendirmesi gibi bir şeyle alakalı değildir. Bunun yerine, Kutsal Ruh’un İsa Mesih’in hükümranlığını hem […]