Müjdeleme & Müjde

Çevremize, Kutsal Kitap’tan sapmadan nasıl uyum sağlayabiliriz?

Cevaplar
08.10.2021
  1. Haklarınızdan vazgeçin. Elçi Pavlus’un et yemeye, imanlı bir eş sahibi olmaya ve maddi destek almaya hakkı vardı. Yine de o, Müjde’nin önüne geçip engel olmasınlar diye, bu haklardan vazgeçti (1. Kor. 9:4-18). Bizler de, eğer herhangi bir hakkımızı kullanmamız Müjde’yi paylaşmakta olduğumuz kişileri gücendirecekse, o haktan vazgeçmeye hazır olmalıyız.
  2. İmanlı olmayanların hizmetkarı olun. Pavlus da imanlı olmayanlara karşı hizmetkar bir tutuma sahipti. Kendisi şöyle yazmıştır: “Ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim. Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum.” (1. Kor. 9:19). Hristiyanlar olarak sahip olduğumuz özgürlüğü, ancak ve ancak başkalarının hizmetkarı olarak, onlara kötülük değil, iyilik yaparak kullanabiliriz.
  3. Günah işlemeden, mümkün olduğu kadar diğer insanların kültürüne uyum sağlayın. Pavlus, Mesih’in yasasını bozmadan, başkalarının kültürlerine elinden geldiği kadar uyum sağlamıştır (1. Kor. 9:19-23). Bizler de böyle yapmalıyız.
  4. Kutsal Yazıların çizdiği sınırlar içinde kalın. Pavlus ne kadar uyum sağlamış olsa da, Kutsal Yazıların çizdiği sınırlar içinde kalınması konusunda ısrar etmiştir. Kendisi Müjde’yi paylaştığı kişilerin kültürlerine elinden geldiği kadar uyum sağladığını söylerken, şu son derece önemli parantezi de açmıştır: “Tanrı’nın Yasası’na sahip olmayan biri değilim, Mesih’in Yasası altındayım” (1. Kor. 9:21). Başka bir deyişle Pavlus, başkalarının kültürlerine, yalnızca Kutsal Yazılar izin verdiği ölçüde uyum sağlıyordu ve daha ilerisine gitmiyordu. Bizler için de, tıpkı Pavlus için olduğu gibi, insanların kültür ve gelenekleri elden çıkarılabilir şeylerdir, ancak Tanrı’nın Sözü asla.

Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için