Önderlik

Pastörler hangi konularda sonuna kadar mücadele etmelidirler?

Cevaplar
07.28.2021

Şüphesiz bu gibi sorular, o an içinde bulunulan duruma göre cevaplandırılmalıdır ama şu yedi noktada, yeri geldiğinde pastörlerin belki de işlerini kaybetmeyi dahi göze almaları gerekebilir:

  1. Müjde. Bir konu Müjde’yle ne kadar alakalıysa, bir pastör de o konuyu o kadar savunmalıdır. Elbette birinin sahte bir müjde öğretmesi veya sahte bir müjdeye yol açabilecek başka doktrinler öğretmesi durumunda bu kişinin karşısında durmak da buna dahildir. Ancak aynı zamanda Müjde’yi bozan farklı hizmet felsefeleri söz konusu olduğunda da, örneğin toplumsal değişim eylemlerine odaklanıp müjdelemeyi ikinci plana atmak veya müjdelemeyi tamamen bırakmak gibi durumlarda da aynı şey geçerlidir.
  2. Birlik. Bir pastör, kiliseyi yanlış bir şekilde bölebilecek herkesin ve her şeyin karşısında sert bir şekilde durmalıdır. 
  3. Kutsal Yazılar doktrini. Bir pastör, Kutsal Yazılar’ın yetkisini sarsmaya çalışan her türlü girişimin (yanılmazlığına yapılan saldırılar gibi) karşısında durmalıdır. Çünkü Kutsal Yazılar, kilise yaşamının ve kilise sağlığının kaynağıdırlar.
  4. Doğruluk ve dürüstlük. Bir pastör kendisinin doğruluğunu ve dürüstlüğünü sarsacak veya Tanrı Sözü karşısında vicdanını rahatsız edecek her türlü şeyden kaçınmalıdır.
  5. Kilisenin kutsallığı. Bir pastör, kilisenin veya kilise üyelerinin kutsallığına zarar verecek her şeyin karşısında durmalıdır.
  6. Koyunların iyiliği. Eğer bir çoban, koyunlarının iyiliği için işini kaybetmeyi göze alamıyorsa, gerçek bir çoban (pastör) değildir.
  7. Vaaz. Bir pastörün yaptığı en önemli şey, Tanrı’nın Sözü’nü vaaz etmektir. Bu nedenle, eğer bir kilise bir pastörün Kutsal Kitap’ı açıkça vaaz etmesine engel oluyorsa, o pastör o kiliseden ayrılmaya hazır olmalıdır. Elbette bu, pastörün Kutsal Kitap’taki belirli doktrinleri ne zaman ve nasıl öğreteceğine dikkat etmeyeceği anlamına gelmez.

Bu ilkelerden birinin risk altında olup olmadığı her zaman açıkça belli olmayabilir. Yine de bunlar, bir pastörün ne zaman sert bir karşıt duruş sergilemesi gerektiğini anlayabilmesi için doğru soruları sorabilmesini sağlar: “Bu durumda harekete geçmezsem, koyunlarım zarar görür mü?”


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için