Önderlik

“İhtiyar” ve “diyakon” unvanlarını kullanmak önemli midir?

Cevaplar
07.28.2021

“İhtiyar” ve “diyakon” unvanları, kilise hizmeti açısından olmazsa olmaz unvanlar olmasalar bile, kullanılmalarının neden gerekli olduğunu gösteren geçerli sebepler vardır:

  1. Bu, yetkimizin insan bilgeliğine değil, Kutsal Yazılar’a dayandığını gösterir. Kutsal Yazılar’a dayanan unvanlar kullanmak Tanrı’nın buyruklarını takip ettiğimizin, kilisede önderlik yapısının nasıl olması gerektiğine kendimiz karar vermediğimizin bir göstergesidir. Tanrı bizlere ciddi bir şekilde izlememiz gereken temel bir yapı vermiştir. Bu yapıdan şaşmak veya önderlerimize Kutsal Kitap’ın onlara verdiği unvanlarla hitap etmeye gerek olmadığına karar vermek, bir şeyleri Tanrı’dan daha iyi bildiğimizi söylemek olur.
  2. Bu, topluluğun önderlerden ne beklemesi gerektiğini bilmesine yardımcı olur. Bir kilise Kutsal Kitap’ın yaptığı gibi “ihtiyar” ve “diyakon” unvanlarını kullandığında, bir kilise üyesi kolaylıkla Kutsal Yazılar’a bakıp bu kişilerin “iş tanımı”nı görebilir. Kutsal Yazılar’a bakar ve önderlerden tam olarak ne beklemesi gerektiğini bilir.
  3. Bu, önderlerin Kutsal Kitap’taki niteliklere göre değerlendirilmesini sağlar. Kutsal Kitap’ta vasilik, meclis üyeliği, “liderlik takımları” veya bizim sonradan ortaya çıkardığımız diğer unvanlarla ilgili belirli nitelikler aranmamaktadır. Ancak “ihtiyar” ve “diyakon” unvanları için Kutsal Kitap’ta aranan belirli nitelikler vardır. Kutsal Kitap’a bağlı görev terimlerini kullanmak, önderliğin Kutsal Kitap’taki standartlara göre değerlendirilmesi açısından gereklidir. Bu özellikle de Tanrı Sözü’nü öğretme yetkisi olan ihtiyarlar için önemlidir (1. Tim. 3:2). Kiliseyi ve gidişatını gözeten kişilerin Kutsal Yazılar’a sıkı bir şekilde hakim olması ve Kutsal Yazılar’ı öğretebilmesi, kilise için önemli ölçüde fayda sağlar. Bu şekilde, kilise insan bilgeliğiyle değil, devamlı olarak Tanrı’nın Sözü’yle şekillendirilecektir.

(Bu yazının büyük bir kısmı, Benjamin Merkle’ın “Do We Need To Use the Titles ‘Elder’ and ‘Deacon’?“ adlı makalesinden uyarlanmıştır.)


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için