Düzenli Kilise Katılımı Üzerine Örnek Bir Demeç

Editörün notu: Aşağıdaki yazı, Alexandria, VA’daki Del Ray Baptist Kilisesi’nin ihtiyarlarına ait bir demeçtir. Yakın zamanda topluluklarının, kiliselerinin yaşamını etkileyen önemli Kutsal Kitap konuları hakkında daha derin ve iyi bir şekilde düşünmelerine yardımcı olmak amacıyla “Çoban Çalışmaları” denen çalışmaları yayımlamaya başladılar. Bu ilk demeç, haftalık ibadet hizmetine düzenli olarak katılmanın ne anlama geldiğine ilişkin bir […]

“İhtiyar” ve “diyakon” unvanlarını kullanmak önemli midir?

07.28.2021

“İhtiyar” ve “diyakon” unvanları, kilise hizmeti açısından olmazsa olmaz unvanlar olmasalar bile, kullanılmalarının neden gerekli olduğunu gösteren geçerli sebepler vardır: Bu, yetkimizin insan bilgeliğine değil, Kutsal Yazılar’a dayandığını gösterir. Kutsal Yazılar’a dayanan unvanlar kullanmak Tanrı’nın buyruklarını takip ettiğimizin, kilisede önderlik yapısının nasıl olması gerektiğine kendimiz karar vermediğimizin bir göstergesidir. Tanrı bizlere ciddi bir şekilde izlememiz […]

Yumuşak Huylu Olmak Zayıflık Mıdır?—Bir Pastörün Nezaket Üzerine Düşünceleri

“Pastör” unvanını duyduğunuzda aklınıza gelen ilk kelime nedir? “Nazik” olmaz diye tahmin ediyorum. Demir Dev hariç, popüler kahramanlarımız yumuşak huylu olmalarıyla meşhur değillerdir. Onlar genellikle sadece fiziksel güç, beceri ve irade gücüyle büyük işler başarmaktadırlar. Alçakgönüllülükleriyle değil, kibirleriyle öne çıkmaktadırlar. Her zaman nazik olduğumu düşünürdüm. Yeni Antlaşma’daki erdemlerin listelerini okurken, nezaket hiçbir zaman dikkatimi çekmemişti. […]

Kiliseniz İçin İsa’nın Öğrenci Yetiştirme Programı

İhtiyarlar liderliğinde toplulukçuluk, öne sürüyorum ki, İsa’nın öğrenci yetiştirme programıdır. İsa’nın Öğrenci Yetiştirme Programının İlk Yarısı: Topluluk Sorumluluğu İhtiyarlar liderliğindeki toplulukçuluğun öğrenci yetiştirmeyle ne ilgisi olduğunu anlamak için, sahip olduğu iki yarıyı da düşünmeliyiz. Bunun toplulukçuluk kısmı, sizin, yani sıradan bir kilise üyesinin diğer kilise üyeleri için sorumluluk almasını gerektirir. Toplulukçuluk kısmı size bu işi […]

Diyakonlar Tarafından Yönlendirilen Bir Kiliseden İhtiyarlar Tarafından Yönlendirilen Bir Kiliseye Doğru

İlk pastörlük görevlerimden birisinde, iki diyakon sıra dışı bir şey yaptı. Bu iki diyakon, topluluğa çobanlık ediyorlardı. Bu iki adam dışında, kilise genel olarak tipik yirminci yüzyıl Baptist yönetim anlayışına sahipti. Sekiz diyakon, yönetim kurulu olarak hizmet ediyordu ve topluluk aylık toplantılar aracılığıyla, kilise yaşamını etkileyen hemen her konuya oylamayla karar veriyordu. Diyakonlar genel olarak […]

Çobanlığımızdan Henüz Memnun Değiliz–Ama İlerleme Kaydediyoruz

Editörün notu: Bu makale, Bob Johnson tarafından yazılan serinin ikinci bölümüdür: Bölüm 1: Çobanlığımızdan Henüz Memnun Değiliz (2014) Bölüm 2: Çobanlığımızdan Henüz Memnun Değiliz-Ama İlerleme Kaydediyoruz (2016) Bölüm 3: Çobanlığımızdan Henüz Memnun Değiliz-Ama Eskiye Göre Çok Daha İyi Gidiyoruz (2018) Son dört yılda, Bob’un bu makalelerde konu aldığı fikirler ve kararlar aracılığıyla, Tanrı bu kiliseye bolca sağlık ve cesaret getirdi. […]

Kutsal Kitap’a Göre Diyakon Olmak İçin Gereken Özellikler ve Diyakonların Sorumlulukları

Kim diyakon olmalıdır? Kutsal Kitap diyakonların görevlerine dair ne diyor? KUTSAL KİTAP’TAKİ İKİ FARKLI KİLİSE GÖREVİ: İHTİYARLAR VE DİYAKONLAR Kilisede diyakonluk göreviyle ihtiyarlık görevini birbiriyle karşılaştırmak bu soruları cevaplandırmamıza da yardımcı olacaktır. Yeni Antlaşma’da kilise topluluğunun birincil ruhsal önderleri, aynı zamanda gözetmen veya pastör olarak da adlandırılan ihtiyarlardır. İhtiyarlar Tanrı’nın Sözü’nü öğretir veya vaaz eder […]

Kilise ihtiyarı nedir?

07.26.2021

Temel noktalar: Bir ihtiyar, (i) 1. Timoteos 3:1-7 ve Titus 1:6-9’da gördüğümüz niteliklere sahip olan, (ii) topluluk tarafından ihtiyarlığı onaylanmış olan ve (iii) topluluğa Söz’ü öğreterek (1. Tim. 3:2), koyunları için dua ederek (Yak. 5:14) ve kilisedeki gidişatı gözeterek (1. Pet. 5:2) onlara önderlik eden bir adamdır. Gözetim: Bir ihtiyar, sürüsünü gözetmelidir. Koyunlarına öğretmeli, zayıf […]