“İhtiyar” ve “diyakon” unvanlarını kullanmak önemli midir?

07.28.2021

“İhtiyar” ve “diyakon” unvanları, kilise hizmeti açısından olmazsa olmaz unvanlar olmasalar bile, kullanılmalarının neden gerekli olduğunu gösteren geçerli sebepler vardır: Bu, yetkimizin insan bilgeliğine değil, Kutsal Yazılar’a dayandığını gösterir. Kutsal Yazılar’a dayanan unvanlar kullanmak Tanrı’nın buyruklarını takip ettiğimizin, kilisede önderlik yapısının nasıl olması gerektiğine kendimiz karar vermediğimizin bir göstergesidir. Tanrı bizlere ciddi bir şekilde izlememiz […]

Diyakonlar Tarafından Yönlendirilen Bir Kiliseden İhtiyarlar Tarafından Yönlendirilen Bir Kiliseye Doğru

İlk pastörlük görevlerimden birisinde, iki diyakon sıra dışı bir şey yaptı. Bu iki diyakon, topluluğa çobanlık ediyorlardı. Bu iki adam dışında, kilise genel olarak tipik yirminci yüzyıl Baptist yönetim anlayışına sahipti. Sekiz diyakon, yönetim kurulu olarak hizmet ediyordu ve topluluk aylık toplantılar aracılığıyla, kilise yaşamını etkileyen hemen her konuya oylamayla karar veriyordu. Diyakonlar genel olarak […]

Kutsal Kitap’a Göre Diyakon Olmak İçin Gereken Özellikler ve Diyakonların Sorumlulukları

Kim diyakon olmalıdır? Kutsal Kitap diyakonların görevlerine dair ne diyor? KUTSAL KİTAP’TAKİ İKİ FARKLI KİLİSE GÖREVİ: İHTİYARLAR VE DİYAKONLAR Kilisede diyakonluk göreviyle ihtiyarlık görevini birbiriyle karşılaştırmak bu soruları cevaplandırmamıza da yardımcı olacaktır. Yeni Antlaşma’da kilise topluluğunun birincil ruhsal önderleri, aynı zamanda gözetmen veya pastör olarak da adlandırılan ihtiyarlardır. İhtiyarlar Tanrı’nın Sözü’nü öğretir veya vaaz eder […]