Üyelik & Disiplin

Üye Listelerini Temizlemek

Makaleler
07.29.2021

Ülkenin her yanındaki kilise önderlerinden neredeyse her gün hikâyeler duyuyor olsam da, bir Baptist kilisesinin sadık bir diyakonundan aldığım e-posta beni çok şaşırttı.

“Seninle kilisemizin üyelik listesini temizleme konusunda konuşma fırsatımız olursa sevinirim. Dün üyelik veritabanımızdan dulların bir listesini çıkarmaya başladım ve veritabanımızda toplam 141 dul olduğunu, 38’inin vefat ettiğini ve 4’ünün üyeliklerini başka kiliselere taşıdığını buldum (“aktif olmayan” veya “bölgemizde oturmayan üyeler” hariç).”

Bir talk show sunucusunun bununla nasıl dalga geçebileceğini hayal edebilirsiniz: “Yaşayan İman Baptist Kilisesi’nin 38 ölü üyesini duydunuz mu? Bence bir isim değişikliğinin zamanı gelmiş!” Bu durum sadece bu kiliseye özel bir şey olsaydı, bu cümle komik olurdu ancak durum ülkemizdeki veya diğer ülkelerdeki kiliseler için de böyle. 

Kötü tutulan kayıtlar ve güncel olmayan üyelik listeleri her sadık pastörü sıkıntıya sokar. Ancak bir şeyleri temizlemeye başlamadan önce, bunun neden ve nasıl yapılması gerektiğini bir düşünün.

Kiliseler neden üyelik listelerini temizlemelidirler?

1) Dünyada Mesih’in adı ve onuru tehlike altındadır. Elçi Pavlus’un kimin Korint kilisesiyle ilişkisi olduğu konusundaki derin kaygısını düşünün (1. Kor. 5).

2) Bir kilisede üyelik, elden gelen en iyi şekilde, Mesih’in Egemenliği’ne olan üyeliği yansıtmalıdır. Üyeleri hem kabul etmeyi hem de uzaklaştırmayı hafife almamalıyız. Kişi dikkatsiz davranmış olsa bile, “birini üyelik listesinden çıkarmak” çok büyük dikkatle ele alınmalıdır.

3) Pastörler, ihtiyarlar ve önderler, çobanlıklarıyla alakalı bir gün Tanrı önünde “hesap verecek” kişilerdir (İbr. 13:17). Tanrı İsrail’in çobanlarını tekrarlanan sadakatsizlikleri nedeniyle azarlamıştı (örn. Hezekiel 34).

4) Ayrıca topluluklar da üyeleri nasıl karşıladıklarıyla alakalı Tanrı’ya hesap verecektir. Pavlus’un 1. Korintliler 5’te kime seslendiğini düşünün!

5) Daha az olgun Hristiyanların, kilisenin büyümekte olan bir Hristiyan’ın yaşamındaki önemi konusunda kafaları karışabilir ve bu da fazla rahat olmalarına sebep olabilir.

6) Bölgeden taşınmış olan üye, yeni taşındığı yerdeki bir kiliseye katılmaya ve oradaki imanlılarla tanışmaya teşvik edilmelidir. Böyle yapmazsa, eski kilisesi bunu yapması için mektup veya telefon yoluyla kendisiyle iletişime geçip onu teşvik etmelidir. Hâlâ tepkisiz kalıyorsa, kilise kendisini bir sonraki toplantıda üyelik listesinden çıkarılacağı hakkında bilgilendirmelidir. Böylece artık kişinin yaşamından sorumlu olmadıkları mesajını iletmiş olurlar.

Kiliseler üyelik listelerini nasıl temizlemelidirler?

Bütün sorunlu üyelik vakalarını bir seferde ele almaya kalkarsanız, büyük bir yangının içine düşersiniz. Nereden başlayacağınızı bilmekse zordur. Üyeleriniz bölgenizde ikamet edip de kiliseye katılmayan kişilerin listeden çıkarılmasından mutlu olacaklar mı? Ya bölge dışındaki üyeler? Ya vefat etmiş olanlar? Sevgili pastör, bilge ol ve insanların tahammül edebileceği şeyler yap. Sabırlı ol ve harekete geçmeye hazır olana dek onlara öğret.

Peki nereden başlayacaksınız? Merkezde (hedefte) anlamlı üyeliğin olduğu iç içe geçmiş halkalar düşünün (bir dart tahtası gibi). Dış halkalarsa anlamsız üyeliği temsil etsin ve umarım bunlar temizlemesi en kolay olanlar olacaktır. Dış halkalardan hedefe doğru hareket ettikçe, üyelik listeleriniz imanını daha çok ikrar eden ve aktif olarak kilisede olan kişilerle dolmaya başlamalıdır. Şimdi dıştan içe doğru çalışmaya başlayalım:

1) Vefat etmiş üyeler. (Kilisemizde böyle 10 kişi bulduk!) Bu en dıştaki halka, temizlemesi en kolay olan olmalıdır. Kilise işleriyle alakalı bir sonraki toplantınızda, bu isimleri gelecek toplantıda listeden silinmeleri amacıyla topluluğunuzun önüne koyun. Topluluktan bu isimleri hemen silmelerini istemeyin ve onlara bu noktada eyleme geçme konusunda düşünmeleri için zaman verin.

2) Ulaşamadığımız üyeler. Büyük ihtimalle silmesi en kolay ikinci grup budur. Kilisemizden iki kadın, yetmiş üyeye ulaşmak için altı ay boşuna uğraşmıştı! Bundan sonra yardımlarını istemek amacıyla bu isimleri topluluğun önüne getirdik. Sarf edilen tüm çabalar boşa çıkınca da topluluk bu kişileri listeden silmek üzere harekete geçti.

3) Katılım ve ilgi göstermeyen üyeler. Kilisemizde kendilerine ulaştığımız ama bizimle hiçbir şekilde iletişim kurmak istemeyen onlarca üye vardı. Bir kadını Almanya’da bulduk ve Üniteryen olmuştu. Onuna iletişime geçtik diye canı sıkıldı.

4) Bölgemiz dışında bulunan üyeler. Bunlar bulundukları mesafe nedeniyle düzenli olarak katılamayan insanlardır ve bu kişilerle anlamlı ve hesap verme sorumluluğu içeren bir ilişki kurmak neredeyse imkânsızdır. Bu grupta hiç şüphesiz üyelik konusunda yanlış bir anlayışa sahip olan kişilerle karşılaşırsınız: “1959’da genç korosunda ilahi söylediğimden beri kilise üyeliğimi devam ettirdim” veya “1970’te o kilisede iman ettim ve anneme sadık bir üye olacağım konusunda söz verdim.” Duygusal bir şekilde kilisenize bağlı olsalar da, bu gruba kilise üyeliğiyle ilgili doğru bir anlayış öğretilmelidir. Sevgili pastör, unutma ki bu kişiler için hesap vereceksin. Hesap zamanında üyelik listesinde daha önce tanışmadığınız insanlarla yakalanmayın. Bu kişileri “katılım göstermeme” nedeniyle listeden silmeyi, kilisenizdeki bir sonraki iş toplantısına konu edin. 

5) Bölgede ikamet edip kiliseye katılmayan üyeler. Kesinlikle en zor halkalardan birine geldik. Bu kişiler üyeliklerini devam ettirmek isterler ve katılım gösterebilirler ama kiliseyle alakalarını çok düşük seviyede tutmak istemektedirler. Bu halkadaki kişiler genellikle zorluk teşkil eder çünkü devamlı katılım gösteren üyelerle ilişkilerini sürdürmeye devam etmektedirler. Belki büyümüş olan bir çocuk veya korodan eski bir arkadaş olabilir. Yine burada da öğretiş gereklidir ve eyleme geçiş yavaş olmak zorundadır.

Bu ilk beş kategori en büyük ve en bariz hedeflerdir. Bunların dışında “katılan ama iman açıklamasını imzalamayanlar” veya “bölgede yaşayan ancak katılmayanlar” gibi başka kategoriler de vardır. İleri yaş veya hastalıklar da bir üyeyi katılmaktan alıkoyabilir ancak bu kişiler uzaklaştırılıp göz ardı edilmemeli, aksine özellikle ilgilenilmelidirler! Ayrıca bizler bölgeden çıkıp huzurevlerine taşınmış yaşlı üyelere karşı ekstra merhametli olmayı öğütlüyoruz. Neden mi? Çünkü bu kişiler çoğunlukla kilise üyeliğiyle ilgili farklı bir anlayışla büyümüşlerdir ve değişmeleri muhtemel değildir. Sevgiden ötürü, onları listede tutmayı düşünün.

Yine, insanlarınıza olan sevginizden ötürü, üyelik listesini topluluğunuzun kaldırabileceğinden daha hızlı bir şekilde temizlemeyin. Bazıları için bu farklı halkaları tam anlamıyla ele alabilmek yıllar gerektirebilir. Kiliseler, amaç birlik olmalıyken, dikkatsiz pastör uygulamaları yüzünden çok sık bölünmektedirler. Unutmayın, listenizdeki her satırda bir isimden çok daha fazlası, bir can yatmaktadır.


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için