Vaaz & Teoloji

Müjde Merkezli Vaaz, Müjde’nin Işıldadığı Vaazdır

Makaleler
07.29.2021

Prenses Gelin filmi sizce bir klasik midir? Eğer hatıralarda kalan replikleri sayıyorsak, kesinlikle! Klasik repliklerden biri Inigo Montoya tarafından seslendirilmişti. Vizzini’nin sonu gelmeyen “İnanılmaz!” şeklindeki bağırmalarına anlam veremeyerek, Montoya sonunda şöyle söyler: “O kelimeyi kullanıp duruyorsun. Sanırım anlama geldiğini sandığın anlama gelmiyor.”

“Müjde merkezli” ifadesinin de sıkça söylendiğini duydukça, Inigo Montoya’yı duyar gibi oluyorum. Bu sözü kullanıp duruyoruz ve bence sandığımız anlama gelmiyor. Öyleyse gelin, birlikte düşünelim.

MÜJDE MERKEZLİ VAAZLA İLGİLİ REDDEDİLMESİ GEREKEN YANLIŞLAR

Neleri reddetmemiz gerektiğinin kısa bir listesini yapmak, Müjde merkezliliği daha doğru bir şekilde anlamamıza yardımcı olabilir:

  • Bir vaazın Kutsal Kitap kullanılarak verilmesinden dolayı Müjde merkezli olduğu düşüncesi reddedilmelidir. Ayet ayet de olsa veya İsa’yla ilgili kısımları ele alıyor bile olsa, bir vaazın yanlış ve zarar verici bir şekilde verilmesi mümkündür. Kahinler ve Levililer, Kutsal Yazılar’ın ustalarıydılar ama yine de İsa, onları bu yazılardaki Mesih merkezli tanıklığı görmedikleri için azarladı (Yuh. 5:39-40).
  • Bir vaazın yalnızca dinleyenleri lütufla rahatlatmasından dolayı Müjde merkezli olduğu düşüncesi reddedilmelidir. Müjde’deki lütuf kişiyi yalnızca rahatlatmaz, aynı zamanda zorlar da. Aklar ve kutsallaştırır. Bize temelimizin oluşması için önce haberi, gelişmemiz içinse sonrasında buyrukları verir: Günahların bağışlandı; şimdi git ve artık bundan sonra günah işleme.
  • Bir vaazın İsa’nın günahkârlar için ölümüne ve dirilişine atıf yapmasından dolayı Müjde merkezli olduğu düşüncesi reddedilmelidir. İsa’nın günahkârlar için ölümü ve dirilişi kesinlikle Müjde mesajının özüdür (1 Kor. 15:1-4). Ancak bu mesajı, sanki yapılacaklar listesindeki bir görev veya düşülmesi zorunlu olan bir dipnotmuş gibi kısaca özetlemek, kesinlikle bizim Müjde merkezli vaazdan kastettiğimiz şey değildir.

MÜJDE MERKEZLİLİK NEYE BENZER?

“Merkezli” kelimesi, kafa karışıklığının nedenlerinden biridir. Bu “merkezli” ifadesi, İsa’nın iyi haberinin vaaz edilmesi bağlamında tam olarak ne anlama gelmektedir? Neye benzediğine ilişkin bir örnek vereyim. Güneş nasıl güneş sistemimizin merkeziyse, bizler de Müjde’nin vaazlarımızın merkezi olmasını istemeliyiz. Güneş sistemimizde her şey Güneş’in etrafında döner ve onun tarafından aydınlatılıp ısıtılır. Güneş’in devasa kütlesi, bütün sistemi bir arada tutan çekim kuvvetini oluşturur. Güneş’in parlak ışığı ve ısısı, yörüngesindeki her bir nesneye ulaşır.

Müjde de bizim vaazlarımızda böyle olmalıdır. Kurtarıcı Mesih, Güneş’tir ve Kutsal Kitap da bizim güneş sistemimizdir. Her metin, her doktrin, her tema, kısacası Kutsal Kitap’ın tamamı, İsa’nın kurtaran eyleminin yörüngesinde dönmektedir. İsa’nın yaşamı, ölümü ve dirilişi, Tanrı’nın açığa çıkardığı her şeyi, kilisedeki vaiz ve dinleyiciler de dahil olmak üzere herkesi aydınlatır ve ısıtır. Bir vaaz bu gerçekleri ne kadar yansıtıyorsa, o vaaz o kadar Müjde merkezlidir.

Müjde merkezli bir vaazda, Müjde Güneş gibidir ve vaazın her bir yüzeyini kendi yörüngesine çeker. Tamamına ışık saçar ve ısı verir. Müjde merkezli vaaz, Müjde’nin ışıldadığı vaazdır.

TANI KOYMAK İÇİN SORULABİLECEK SORULAR

Vaazlarımızı güneş merkezli güneş sistemimize benzetmek, hayal gücümüzü harekete geçirmek açısından faydalıdır ama bunu biraz daha pratiğe dökebilmemiz gerekiyor. Müjde’yi vaazımızın ne kadar merkezine koyabildiğimizi ölçmenin bir yolu var mıdır? Aşağıda vaazlarımızı değerlendirmemize yardımcı olabilecek üç tanısal sorudan bahsedeceğim. Esasında daha önce reddettiğimiz yanlışların aksine, bu sorular yapılması gerekenin yapıldığını doğrulama amaçlıdır.

(1) Müjde, vaaz metnine güneş gibi ışık saçtı mı?

Metnin ana fikri, Müjde’nin ışığında duyuruldu. Yaratılış, cinsiyet, antlaşma, tapınak, kurban, kutsallık, yargı, bereket, lanet, paklık, dua, evlilik, bekarlık, birlik, adalet, misyon, Baba, Kutsal Ruh veya her ne konuda olursa olsun, vaaz metninin ana fikri, İsa’nın ölümü ve dirilişiyle birlikte ifade edildi. İsa’nın ölümünün ve dirilişinin, bu ana fikri nasıl tamamladığı, nasıl yeniden şekillendirdiği, nasıl mümkün kıldığı veya güçlendirdiği net bir şekilde aktarıldı. Kısacası ana fikir, İsa’nın bizleri kurtaran eylemiyle bağlantı kurularak açık bir şekilde anlaşıldı. Gerçekten Müjde merkezli olan hiçbir vaaz, bir sinagog veya camide kabul görmez.

(2) Müjde, dinleyicilerin yaşamlarına güneş gibi ışık saçtı mı?

Müjde sadece metnin ana fikrini aydınlatmakla kalmadı, aynı zamanda dinleyicilerin yaşamlarını da aydınlattı. Müjde merkezlilik, vaazın hem yorumlanışını hem de uygulanışını aydınlattı. Tanrı’nın Mesih’teki lütfunun ışığında, imansızlar tövbe etmeye, inanmaya ve kurtuluşa kavuşmaya ciddi bir şekilde teşvik edildiler. Tanrı’nın Mesih’teki lütfunun ışığında, imanlılar da eski yaradılışı üzerlerinden sıyırıp atmaya, düşüncelerinin yenilenmesiyle değişmeye ve yeni yaradılışı giyinmeye çağrıldılar. Gerçekten Müjde merkezli olan bir vaazdan, lütfun yaşamları değiştiren ışığı yansır. Müjde’nin haberinden Müjde’nin buyrukları doğar ve iki taraf da göz ardı edilmemelidir.

 (3) Müjde, vaizin kendi yüreğine güneş gibi ışık saçtı mı?

Müjde’den onurlu bir şekilde bahsedilmesi, hiç bahsedilmemesinden iyidir. Ancak gerçekten Müjde merkezli olan bir vaazda, vaizin kendisi de metnin Müjde açısından taşıdığı anlamdan etkilenmiştir. Kendisi de güneşin ışığını görmüş ve sıcaklığını hissetmiştir ve şimdi topluluğunun önünde dururken, artık kendisini pek fazla Plüton gibi değil, daha çok Merkür gibi hissetmektedir. Vaizin kendisi İsa’yla övünüyor, O’nu yüceltiyordur. Bunların sonucu olarak da vaiz, topluluğunun da bu sevince ortak olmasını içtenlikle arzu ediyordur. Müjde’yi laf olsun diye değil, manşetlere konu olsun diye vaaz ediyordur.

İNANILMAZ!

Müjde merkezli vaaz en iyi şekliyle budur. Müjde’nin vaaz metninden bir güneş gibi doğduğu ve dinleyicilerle birlikte vaizi de aydınlattığı vaazdır. Burada inanılmaz olabilecek tek şey, Müjde merkezliliği, bundan daha aşağı bir şekilde tanımlamak olacaktır. Dolayısıyla reddedilmesi gereken yanlışlar üzerinde düşünün. Tanı koyma sorularını uygulayın ve Müjde’yi yükselen bir güneş misali vaaz etmeyi öğrenin. “Göğün bir ucundan çıkar, öbür ucuna döner, hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından” (Mez. 19:6). Müjde merkezli bir vaaz, Müjde’nin ışıldadığı bir vaazdır.


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için