Refah Müjdesinin 5 Hatası

Yüz yıl önce, o zamanın en büyük kilise topluluğuna seslenerek Charles Spurgeon şöyle demiştir: Bence herhangi bir Hristiyan’ın, yaşamını yalnızca daha da varlık sahibi olmak amacıyla sürdürmesi, Hristiyanlığa ve kutsallığa ters düşen bir şeydir. Şöyle diyeceğinizi biliyorum: “Mümkün olduğu kadar para kazanmak için var gücümüzle çalışmamalı mıyız? Çalışabilirsiniz. Bunu yaparak da Tanrı’ya hizmet edebileceğinizden şüphe […]

Müjde Merkezli Vaaz, Müjde’nin Işıldadığı Vaazdır

Prenses Gelin filmi sizce bir klasik midir? Eğer hatıralarda kalan replikleri sayıyorsak, kesinlikle! Klasik repliklerden biri Inigo Montoya tarafından seslendirilmişti. Vizzini’nin sonu gelmeyen “İnanılmaz!” şeklindeki bağırmalarına anlam veremeyerek, Montoya sonunda şöyle söyler: “O kelimeyi kullanıp duruyorsun. Sanırım anlama geldiğini sandığın anlama gelmiyor.” “Müjde merkezli” ifadesinin de sıkça söylendiğini duydukça, Inigo Montoya’yı duyar gibi oluyorum. Bu […]

Mesih’e Dönme, Tanrı ve Tüm Benliğimiz

Yaratılış kitabından Vahiy kitabına kadar Kutsal Yazılar, tövbe ve imanla Mesih’e dönmenin, bir kişinin kurtuluşa kavuşması ve Tanrı’yı tanıması için kesinlikle gerekli olduğu konusunda açıktır. Günahlarımıza sırt çevirip Tanrı’ya dönmediğimiz ve Kutsal Kitap’ın yüreğin ruhsal ve doğa üstü bir şekilde sünnet edilmesi olarak tanımladığı olayı tecrübe etmediğimiz sürece (Yas. 30:6; Rom. 2:25-29), kurtaran Tanrı bilgisine […]

Sevgili Pastör, Kutsallaştırılma Teolojisini Bildiğinden Emin Ol

Kutsallaştırılma anlayışımdaki eksikliği fark ettiğim o ilk an hâlâ aklımda kazılıdır. Bu durum bir küçük grup toplantısında, kutsallaştırılma sürecinde kendi eylemlerimiz ve Ruh’un işleyişi arasındaki ilişkiyi tartıştığımız sırada olmuştu. Bu tür konuşmalarda çoğu zaman olduğu gibi, insanlar büyümelerine yardımcı olan şeyleri veya kilisede onlara büyümelerine yardımcı olacağı söylenen şeyleri paylaşıyorlardı. Yani Kutsal Kitap’ı okumak, dua […]

Sahte Açıklayıcı Vaazlar (Genişletilmiş Versiyon)

Mark Dever doğru bir şekilde açıklayıcı vaazı, “Kutsal Yazılar’ın belirli bir metninin ana noktasını, vaazın ana noktası yapan” vaaz olarak tanımlar. Ancak ben açıklayıcı olma niyetinde olan ama bu konuda başarısız olan birçok vaaz dinledim (ve böyle vaazlar verdim de!). Aşağıda bu noktadaki on iki tuzağa yer verdim. Beş tanesi metnin mesajını vaazın mesajı olarak […]

Kültüre Uyum Sağlamanın Kutsal Kitap’taki Dört Temeli

Kültüre uyum sağlama, bugün Müjde hizmetlerindeki en sıcak gündem maddelerinden biridir. Basitçe söylemek gerekirse, kültüre uyum sağlama, Müjde’yi ve kiliseyi belirli bir kültürel bağlamın özüne olabildiğince yerleştirme süreci için kullandığımız kelimedir. Amerikalı Hristiyanlar, çoğunlukla kültüre uyum sağlamayı hizmetkârların gittikleri yerde özellikle yaptıkları bir şey olarak görmektedirler ve Batı dünyasındaki birçok ciddi Hristiyan, Batı dışındaki kiliselerin […]

Müjde Merkezlilik: Bir Uyarı ve Bir Öneri

Müjde’yi es geçmeden, Müjde’nin ötesine nasıl geçebilirsiniz? Öte yandan, Müjde bu kadar önemliyse, onun “ötesine geçmemizin” ne anlamı olabilir ki? Bunlar, müjdeci (evanjelik) akımı içerisinden sesini yükselten Müjde merkezlilik hareketinin sorduğu iki sorudur. Geçen hafta bu harekete yapılabilecek olası bir itiraza bakmıştım. Bu yazım aracılığıyla da bu iki soruyu cevaplamaya çalışacağım. Biri bir uyarı, diğeriyse […]

Rab’bin Sofrası Nasıl Yerel Kiliseyi Oluşturmaktadır?

Bir çift tam olarak ne zaman evlenmiş olur? “Evet” dedikleri zaman mı? Pastör onları karı koca ilan ettiğinde mi? İlk defa birlikte olduklarında mı? Bir anlamda, aslında bunlardan her biri evliliğin oluşum sürecinin olmazsa olmazıdır. Ancak her biri, bir diğerine bağlıdır da. Bu yüzdendir ki, örneğin bir çift asla birlikte olmazsa, bir anlamda henüz tam […]

Kültürel Bir Krizde Nasıl Ayakta Kalabiliriz?

Eşcinsel evliliğe ilişkin ülke yasalarının değişmesiyle birlikte, halkın görüşü de değişiyor gibi görünüyor. Elbette bu değişiklik daha büyük bir değişimin yalnızca bir parçası. Amerika’nın aile, sevgi, genel itibarıyla cinsellik, hoşgörü, Tanrı ve başka birçok konudaki görüşleri, görünüşe bakılırsa öyle bir noktaya doğru eviriliyor ki, Kutsal Kitap’a gerçekten inanan Hristiyanlar kendilerini savunmaya geçmek zorunda hissediyorlar. Al […]

Mesih’e iman, kurtuluşun tek yolu mudur?

07.28.2021

Kültürel zorluklar: Günümüz insanı kapsayıcı, kucaklayıcı olmayı çok seviyor. Herkesin haklı olmasını istiyoruz. Hatta yapılabilecek tek hatanın, birinin herhangi bir konuda hatalı olabileceğine inanmak olduğunu düşünüyoruz. Konu dini inançlara gelince de şöyle diyoruz: “Bütün yollar Tanrı’ya çıkar. Tek bir doğru yol yoktur. Sizin için ne iyi geliyorsa, doğru inanç odur.” Ancak Kutsal Kitap böyle diyor […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2