Önderlik

Kilisenizin Değişmesini Nasıl Sağlarsınız?

Makaleler
07.28.2021

Pastörlerin bana sıklıkla sorduğu bir soru var: “Kilisemizin değişmesini nasıl sağlayabiliriz?” Birçok pastör, kiliselerine bir değişim getirmeye çalışırken, onları yabancılaştırmıştır. Hatta bazıları işlerinden bile kovulmuşlardır.

Yine de çobanlar olarak bizler, çoğu zaman zor olsa da, kiliselerimizi değişime yönlendirmeliyiz. Değişimi nasıl sağlayabileceğimizle alakalı birkaç önerim var: öğretin, orada kalın ve sevin.

Değişimi öğretin

Öncelikle, kiliselerimize yönelik fikirlerimiz Kutsal Kitap’tan gelmelidir. Bu, vaaz kürsüsünü kiliseye değişim getirmede en güçlü araç haline getirir. Düzenli olarak açıklayıcı bir şekilde Kutsal Kitap’ı vaaz etmek, Kutsal Ruh’un insanların yüreklerinde doğal olarak çalışma şeklidir.

Tanrı’ya, vaazlarınız aracılığıyla kilisenize nasıl değişmesi gerektiğini öğretmesi için dua edin. Biz pastörlerin, sıklıkla daha sorunu açıklamaya bile zaman bırakmadan sorunu çözmeye girişmesi inanılmaz bir durumdur!

Birçok pastör kilisesini bilgilendirmeye çalışmak yerine, değişimi zorla yapmak ister ve sıklıkla bunu pastörlük etiketi altında savunur. Kardeşlerim, bizlere emanet edilmiş koyunları dövmemeli, onları en iyi şekilde beslemeliyiz. Onlara öğretmeliyiz.

Zihninizde canlandırdığınız değişim doğru bile olsa, değişimin zamanının doğru olup olmadığı sorusu hâlâ karşınızdadır. Haklı olmanız, size derhal harekete geçme izni vermez. Bu da bizi ikinci maddemize getiriyor.

Değişim için orada kalın

Bir yere sadakatle bağlı kalma fikri, iş yerlerimizde veya ailelerimizde gün geçtikçe yok olmaktadır. Genç kuşağın önündeki model, artık özenle inşa edilmiş kurumsal bir merdiven değil, internetin varlığıyla birlikte sonu gelmeyecekmiş gibi görünen seçenekler mozaiğidir. Bizlere, farklı insanların farklı yaşantılarına değer vermemiz ve bunların birbirimizi zenginleştiren şeyler olduğu öğretilmektedir.

Pastörler olarak bizler, kiliselerimiz için farklı bir model sunmak zorundayız. Gerek evliliklerimiz ve ailelerimiz için, gerek arkadaşlarımız ve imanımız için, gerekse de kilisemiz ve çevremiz için, sadakatle bağlılığın iyi bir şey olduğunu öğretmek zorundayız. Ancak ve ancak uzunca bir süre sadakatle bağlı kalarak (birkaç ayı değil, onlarca yılı hedefleyerek), kiliselerimizin doğru önceliklerin ne olduğunu öğrenmesine yardımcı olabiliriz. 

Bir pastör olarak, kilisenize değişim getirmedeki en büyük gücünüz zorlayıcı bir karakter takınmak değildir. Bunun yolu, ancak yıllar süren sadık ve sabırlı öğretişten geçer. Bu yıl gerçekleşmeyen değişim seneye, belki de on yıl sonra gerçekleşebilir.

Bunun için, dikkatlice hangi değişimin bir diğerine göre öncelikli olduğunu belirleyerek, seçimlerinizi iyi yapın. Şu an en çok hangi değişime ihtiyaç var? Hangisi bekleyebilir? Genel anlamda konuşacak olursak, pastörlerin uzun dönem planlarla, olgun bir biçimde düşünmeyi öğrenmesi gerekiyor.

Uzun süreli pastörlükler de pastöre yardımcı olur. Bu şekilde pastör, kiliseleri kapı kapı gezip orada bir iki yıl takıldıktan sonra hemen başka bir yere geçiş yapmaktan korunmuş olur. Genel olarak, ne kadar uzun kalırsak, yaptığımız hizmette de o kadar ciddi olmamız gerekir ve bu hem sizin hem de hizmet etmekte olduğunuz kişilerin ruhsal hayatı için iyi olacaktır.

Değişimin anahtarı, hizmet ettiğiniz kilisede yeterince kalıp yeterince öğretebilmektir. Kalmayı planlamıyorsanız, sizden sonraki kişinin bitirmek zorunda kalacağı bir şeyi başlatmadan önce dikkatli olun. Topluluğunuzun size, sizden sonra gelecek olan kişiye veya değişimin kendisine karşı sert bir tutum almasına izin vermeyin.

Genç bir teoloji öğrencisiyken, kendime Cambridge Anglican’da hizmet eden üç kişiyi örnek aldım. Hepsinin önemli bölgelerde, Tanrı’nın Sözü’nü vaaz edip açıklamaya yönelik uzun süreli hizmetleri vardı: Richard Sibbes (Cambridge ve Londra’da 30 yıl), Charles Simeon (Cambridge’de 50 yıldan fazla), ve John Stott (Londra’da 50 yıldan fazla). Tanrı’nın lütfu sayesinde bu adamların üçü de, hizmet ettikleri kiliseleri bina ettiler ve onlardan sonra hizmet edecek olan kuşakları bu uzun süreli sadakatleriyle etkilediler.

Değişim için sevin

Doğru değişimleri arzu etmek, bunlar hakkında öğretmek ve sadık bir şekilde uzun süre hizmette kalabilmek için sevmeniz gerekir. Rab’bi sevmelisiniz ve O’nun size emanet ettiği insanları sevmelisiniz.

Romalı Clemens olarak da bilinen Papa 1. Clemens şöyle demiştir: “Mesih, alçakgönüllü olanlarındır, sürüsü üzerinde kendilerini yüceltenlerin değil.” Sevgiden sabırla hizmet doğar ve bu da topluluğu her seferinde Tanrı’nın Sözü’ne yönlendirir.

Jonathan Edwards, topluluğu tarafından görevden uzaklaştırıldı diye daha az sadık bir pastör olmamıştı. Bazılarımız kısa ama sadık pastörlük hizmetleri etmişizdir ama anlatmaya çalıştığım mesele bu değil. Bu kısa yazı aracılığıyla, sizlerin öğreterek, kilisenizde sadık bir şekilde kalarak ve severek, nasıl topluluğunuzu Kutsal Kitap’a yakışan bir değişime yönlendirebileceğinizle ilgili size sadece bazı fikirler sunmaya çalıştım.


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için