Üyelik & Disiplin

Kilise Üyeliğini Önemli Kılan On İki Nokta

Makaleler
07.26.2021

(Bu yazı, Jonathan Leeman’ın, Crossway’den 2012 yılında çıkan Church Membership: How the World Knows Who Represents Jesus adlı kitabından alınmıştır).

 1. Kilise üyeliği, Kutsal Kitap’a dayanmaktadır. İsa yerel kiliseyi kurdu ve O’nun bütün öğrencileri, hizmetlerini bu kurum aracılığıyla gerçekleştirdi. Yeni Antlaşma’daki Hristiyan hayatı, kilise hayatıdır. Günümüzde de Hristiyanlar aynı beklentide ve istekte olmalıdırlar.
 2. Kilise, üyeleridir. Yeni Antlaşma’ya göre “bir kilise” olabilmek için, onun bir üyesi olmanız gerekmektedir (Elçilerin İşleri’ni okuyunuz) ve bir kiliseye üye olmalısınız çünkü İsa’nın kurtarmaya ve kendisiyle barıştırmaya geldiği kişi bizzat kilisedir.
 3. àRab’bin Sofrası’nı almak için bir ön koşuldur. Rab’bin Sofrası, toplanmış olan kilise, yani üyeler içindir (bkz. 1. Kor. 11:20, 33) ve Rab’bin Sofrası’nı almalısınız. Bu sofra, kilise takımını diğer uluslara karşı görünür kılan bir tür “forma” gibidir.
 4. İsa’yı resmi olarak temsil etmenin bir yoludur. Üyelik, sizin Mesih’in egemenliğinde bir vatandaş olduğunuzun ve bu nedenle İsa’nın resmi bir temsilcisi olduğunuzun kilise tarafından uluslar önünde onaylanmasıdır. Siz de İsa’nın resmi bir temsilcisi olmalısınız. Yine bununla yakından ilişkili olarak…
 5. Yüce sadakatimizi ilan etmenin bir yoludur. Takımda “forma” giymenizle görünür hale gelen üyeliğiniz, sadakatinizin asıl olarak İsa’da olduğuna insanların önünde tanıklık ettiğiniz anlamına gelir. Denenmeler ve zulümler olabilir ama sizin tek yaptığınız, “Ben İsa’ylayım” demektir.
 6. Kutsal Kitap’ın benzetmelerini hayata dökmenin bir yoludur. Yerel kilisenin içerisindeki sorumluluk ve hesap verme düzeni sayesinde Hristiyanlar, “Mesih’in bedeni”, “Kutsal Ruh’un tapınağı”, “Tanrı’nın ailesi” (bkz. 1. Kor. 12) olmak gibi benzetmeleri hayata döker ve somutlaştırır. Siz de O’nun ailesinin bir parçası olmanın getirdiği güven ve yakınlığı, tapınağındaki ruhsal doluluğu ve bedenin üyeleri arasındaki yakın ilişkileri tecrübe etmelisiniz.
 7. Diğer Hristiyanlara hizmet etmenin bir yoludur. Üyelik, bizlere dünya üzerinde bizzat sevmek, hizmet etmek, uyarmak ve teşvik etmekle sorumlu olduğumuz Hristiyanların kim olduğunu gösterir. Bu, Mesih’in bedenine karşı, Kutsal Kitap’ta buyrulan şekliyle sahip olduğunuz sorumlulukları yerine getirmenize yardım eder (bkz. Ef. 4:11-16; 25-32).
 8. Hristiyan önderleri izlemenin bir yoludur. Üyelik size dünyada hangi Hristiyan önderlere itaat edip izlemeniz gerektiğini bilmede yardım eder. Daha önce de söylediğimiz gibi, önderlere karşı Kutsal Kitap’tan gelen sorumluluklarınızı yerine getirmenize yardım eder (bkz. İbr. 13:7; 17).
 9. Hristiyan önderlerin önderlik etmesine yardım eder. Üyelik Hristiyan önderlere, dünyada hangi Hristiyanlardan “sorumlu olduklarını” gösterir (Elç. 20:28; 1. Pet. 5:2).
 10. Kilise disiplininin işlemesini sağlar. Kilise disiplininin işleyişine sorumlulukla, bilgelikle ve sevgiyle katılma noktasında, Kutsal Kitap’ın size verdiği yeri bildirir (1. Kor. 5).
 11. Hristiyan yaşamına düzen getirir. Bu, bir Hristiyan’ın İsa’yı izlediği ve O’na itaat ettiğine yönelik iddiasının, üzerimizde kilise yetkisi varken, pratikte de denenmesini sağlar (bkz. Yuh. 14:15; 1. Yuh. 2:19; 4:20-21).
 12. Tanıklar yaratır ve dünyayı davet eder. Üyelik, İsa’nın bir yandan halihazırda işlemekte olan egemenliğini, seyirci olan evrenin karşısına çıkarır (bkz. Mat. 5:13; Yuh. 13:34-35; Ef. 3:10; 1. Pet. 2:9-12). Kilise üyeliğinin etrafında çizilen sınırlar sayesinde, bu sınırların içerisinde yer alan topluluk, dünya uluslarını daha iyi bir şeye (yere) davet etmeye başlar.

Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için