Müjdeleme & Müjde

Yüce Görev’in yerel kiliselere yüklediği sorumluluklar nelerdir?

Cevaplar
07.26.2021

İsa’nın bütün ulusları öğrenciler olarak yetiştirmemiz yönündeki buyruğunu yerine getirebilmek için (Mat. 28:19), kiliseler şunları yapmalıdırlar:

  1. Yılmadan Müjde’yi vaaz edin. Eğer bir kilise Müjde’yi dünyaya duyurmak istiyorsa, işe önce komşularına Müjde’yi duyurarak başlamalıdır. İlk adım: her haftaki kilise toplantınızda, Müjde’yi açık bir şekilde vaaz edin.
  2. İnsanlara, İsa’nın söylediği her şeye uymayı öğretin. Yüce Görev, insanları İsa’nın öğrencisi olarak yetiştirme, onları O’nu izleyen ve örnek alan, O’na itaat eden insanlar haline getirme buyruğudur. Gelişim gösteren öğrenciler, daha da iyi tanıklar olurlar.
  3. Her üyeyi, kişisel olarak müjdeleme yapabilecek şekilde donatın. Kilisede müjdelemeyi yapan tek kişi pastör olamaz. Bir kilise, kendi üyelerini müjdeleme yapabilmek üzere eğitmeli ve teşvik etmelidir. Müjdelemeyi öğreten Pazar dersleri düzenleyin. Kişisel olarak müjdelemede kullanılabilecek olan müjdelemeye yönelik kaynakları gösterin (Christianity Explored kitabı gibi [link]). Müjdeleme çalışmaları için düzenli olarak kilisenizle birlikte dua edin.
  4. Başka uluslarda hizmet eden müjdecilerle iş birliği yapın. Kiliseler yalnızca kendi mahallelerinde müjdeleme yapmaya çalışmamalı, Mesih’in tanınmadığı yerlerde de müjdeleme yapmalıdırlar (Rom. 15:20). Bu nedenle, sizinle benzer düşünceleri paylaşan ve diğer uluslara hizmet etmekte olan kardeşlerle iş birliği yapmaya çalışın.
  5. Tanrı, aranızdan Müjde’yi diğer uluslara götürecek üyeler çıkarsın diye dua edin. Her kilisenin durumu farklıdır ama her kilise, Tanrı’nın üyeler arasından yabancı ülkelere Müjde’yi götürecek kişiler çıkarması için dua etmelidir.

Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için