Yüce Görev’e Bağlı Bir Kilisenin 4 Uygulaması

Yüce Görev, kiliselerin motorlu taşıtlar dairesi gibi davranmasını istemez. Danışma masaları gibi davranmalarını da istemez. Bir şey daha var: Yüce Görev, kiliseleri profesyonel spor takımları gibi davranmaya çağırmaz. Kilisemizin kadrosu, spor hakkında fazla şey bilmediğim için benimle dalga geçmeyi seviyor. Sporla çok aram olmadığı doğrudur. Ama her spor takımının amacının şampiyonluğu kazanmak olduğunu biliyorum. Bir […]

Afrika, Refah Müjdesi ve Korunmasız Kiliseler Sorunu

Müjde’nin çarpıtılmış versiyonlarının Afrika genelinde birçok kiliseye sızdığını hiç kimse inkâr edemez ve aralarında en büyüğü de refah müjdesidir. Ancak refah müjdesi sorununun üstesinden gelmeden önce, Afrika kiliselerinde neden bu kadar çok kişinin bu sahte müjdenin karşı konulmadan bölgeye girmesine izin verdiğini sormalıyız. Kapıda bekçilik yapacak, tehlikeyi haber edecek, kiliseyi koruyacak o kişiler neredeydi? Hatta […]

Kültüre Uyum Sağlamanın Kutsal Kitap’taki Dört Temeli

Kültüre uyum sağlama, bugün Müjde hizmetlerindeki en sıcak gündem maddelerinden biridir. Basitçe söylemek gerekirse, kültüre uyum sağlama, Müjde’yi ve kiliseyi belirli bir kültürel bağlamın özüne olabildiğince yerleştirme süreci için kullandığımız kelimedir. Amerikalı Hristiyanlar, çoğunlukla kültüre uyum sağlamayı hizmetkârların gittikleri yerde özellikle yaptıkları bir şey olarak görmektedirler ve Batı dünyasındaki birçok ciddi Hristiyan, Batı dışındaki kiliselerin […]

İşçiler Göndermeyi Bırakın: Daha Fazlası Neden Her Zaman Daha İyi Değildir?

07.27.2021

 “Ben! Beni gönder” (Yeş. 6:8) “Ürün bol, ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi Rab’be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin.” (Mat. 9:37-38) Kutsal Yazılar’daki bu metinler, sahaya inmeye istekli birçok hizmetkârın dua kartlarında görülebilir. Bu sözler Hristiyan olarak bizlere ulusları öğrenciler olarak yetiştirme görevi verildiğini fark eden birçok kilise ve insanın yüreklerine kazınmıştır. Maalesef bu […]

İşinizi Başka Ülkelere Götürün— Hizmet Odaklı İş Fikrine Giriş

Hiç hizmet odaklı iş yapmayı düşündünüz mü? Düşünmelisiniz. Bunun uygulamada nasıl göründüğüyle ilgili size birkaç canlı örnek vereyim. Yakın zamanda, Washington, DC’de bulunan, pastörlerinden biri olduğum kilisenin eski bir üyesiyle Londra’da bir Asya füzyon restoranında oturuyordum. Kendisi ve genç olan ailesi bir yıl kadar önce Londra’ya, özellikle de civarda yardıma ihtiyacı olan bir kiliseyle ilgilenmek […]

Yüce Görev’in yerel kiliselere yüklediği sorumluluklar nelerdir?

07.26.2021

İsa’nın bütün ulusları öğrenciler olarak yetiştirmemiz yönündeki buyruğunu yerine getirebilmek için (Mat. 28:19), kiliseler şunları yapmalıdırlar: Yılmadan Müjde’yi vaaz edin. Eğer bir kilise Müjde’yi dünyaya duyurmak istiyorsa, işe önce komşularına Müjde’yi duyurarak başlamalıdır. İlk adım: her haftaki kilise toplantınızda, Müjde’yi açık bir şekilde vaaz edin. İnsanlara, İsa’nın söylediği her şeye uymayı öğretin. Yüce Görev, insanları […]

Müjdeleme hizmetlerinde başarı nedir ve nasıl ölçülür?

07.26.2021

Kutsal Kitap, birkaç noktayı apaçık bir şekilde öğretmektedir: Hizmetlerin sonuçları Tanrı’ya bağlıdır, insan işlerine değil. “Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü. Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı’dır” (1. Kor. 3:6-7). Bizim rolümüz Müjde’yi sadık bir şekilde duyurmak ve sonuçlar konusunda Tanrı’ya güvenmektir. “Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı’nın Egemenliği’ni duyurduğum sizlerden […]

Kötü Kilise Öğretiniz Hepimize Zarar Veriyor

 “Bir kilise nedir?” En çok korktuğum soru buydu. 28 yaşındaydım ve bir hizmet ekibi liderinden bölge direktörlüğüne terfi etmiştim. Aylık önderler toplantımızda 10 önderle birlikte Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya’da hizmet eden, tam zamanlı destek alan 80 hizmetkârı temsil ederek oturuyordum. Konuşmalarımızın motive edici ve cesaret verici olması gerekiyordu ve çoğu zaman öyleydiler de. […]