Birlikte Yaşam

Yeni Antlaşma, kiliselerin toplandıkları zaman ne yapmaları gerektiğini söyler?

Cevaplar
07.26.2021

Yeni Antlaşma, kiliselerin toplandıkları zaman Kutsal Kitap’ı okumaları, Kutsal Kitap’ı vaaz etmeleri, Kutsal Kitap’la dua etmeleri, Kutsal Kitap’tan ilahiler söylemeleri ve Kutsal Kitap’ı görmeleri gerektiğini söyler.

  1. Kutsal Kitap’ı okuyun: Pavlus Timoteos’a, kendisini “Kutsal Yazılar’ı okumaya” adamasını söylemiştir (1. Tim. 4:13). Kiliseler toplantılarında sesli bir şekilde Kutsal Kitap’ı okumalıdırlar. 
  2. Kutsal Kitap’ı vaaz edin: Pavlus Timoteos’a, “Tanrı sözünü duyur” demiştir (2. Tim. 4:2). Pavlus’un kendisi de Efes Kilisesi’ne, “Tanrı’nın isteğini tam olarak” bildirdiğini söylemiştir (Elç. 20:27). Günümüzde de kilise toplantıları, Kutsal Yazılar’daki metinlerin ana fikrini alıp bu fikirleri hayatlarımıza uygulayan vaazları merkez almalıdırlar.
  3. Kutsal Kitap’la dua edin: Pavlus, kiliseleri toplandıkları zamanlarda dua etmeye teşvik ediyor (1. Tim. 2:8, 3:14-15). Dinleyenleri ruhça geliştirebilmeleri adına, bu duaların içeriğinin Kutsal Kitap’a uygun olması gerekir (1. Kor. 14:12, 26). Bu, dualarımızın cansız veya şekilsel olması gerektiği anlamına gelmez ancak Kutsal Kitap’tan zengin bir şekilde yararlanılmalıdırlar.
  4. Kutsal Kitap’tan ilahiler söyleyin: Pavlus Kolese’deki kiliseye şöyle demiştir: “Mesih’in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı’ya nağmeler yükseltin” (Kol. 3:16). Bu, kilisenin yalnızca mezmurları veya Kutsal Kitap ayetlerini ilahi olarak söylemesi gerektiği anlamına gelmez ancak söylenen ilahiler, Kutsal Kitap’ın içeriğine ve teolojisine uygun olmalıdır.
  5. Kutsal Kitap’ı görün: “Kutsal Kitap’ı görün” diyoruz çünkü kilisedeki ruhsal törenler olan vaftiz ve Rab’bin Sofrası, Augustinus’un deyişiyle “görünen sözler”dir. Vaftizde ve Rab’bin Sofrası’nda bizler, Tanrı’nın Sözü’nü görür, koklar, ona dokunur ve onu tadarız. Hristiyan kiliseler de haftalık kilise toplantılarında vaftiz ve Rab’bin Sofrası törenlerini yerine getirmelidirler (1. Kor. 11:17-34).

(Bu makale, Ligon Duncan’ın yazdığı “Foundations for Biblically Directed Worship” adlı kitap bölümünden uyarlanmıştır. Bölümün kaynağı: Give Praise to God: A Vision for Reforming Worship, ed. Philip Graham Ryken, Derek W.H. Thomas, ve J. Ligon Duncan, III [Phillipsburg: P&R Publishing Co., 2003], sayfa 65-68)


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için