Birlikte Yaşam

Tapınma zamanında nelerin olup olmaması gerektiğine nasıl karar verebiliriz?

Cevaplar
07.28.2021

Bazı Hristiyanlar için bu sorunun cevabı çok açıktır: “Tanrı bizlere kendisine nasıl tapınacağımız konusunda özgürlük vermiştir. Kutsal Ruh bizi nasıl yönlendiriyorsa, o şekilde davranmalıyız. Sonuçta Ruh’u söndürmek istemeyiz!”

Peki ya bir kişi çıkıp Tanrı’nın bir heykeli ya da resmi önünde diz çökerek tapınmak isterse? Tamam, belki de tapınma adı altında yapmamamız gereken bazı şeyler gerçekten vardır, mesela günah işlemek gibi. Ama bu, günah işlemediğimiz sürece Tanrı’ya istediğimiz gibi tapınabileceğimiz anlamına mı gelir?

Pek öyle sayılmaz. Kutsal Kitap, Hristiyanların toplu olarak yaptıkları tapınmalarda, yalnızca Tanrı’nın direkt veya dolaylı olarak buyurduğu şeyleri yapmaları gerektiğini bildirir. Kutsal Kitap’ın çeşitli kısımları, bu yaklaşımı desteklemektedir:

  • Kanıt: Kendisine nasıl tapınılacağını yalnızca Tanrı belirleyebilir (Lev. 10:1-3; Yuh. 4:20-26; 1. Kor. 14). On Emir’in ikinci emri, yalnızca tek gerçek Tanrı’dan başka bir şeye tapınılmasını yasaklamakla kalmaz, aynı zamanda tek gerçek Tanrı’ya kendisinin buyurmadığı bir şekilde tapınılmasını da yasaklar (Çık. 20:2-6).
  • Kanıt: İman, Tanrı’nın vahyine inançla karşılık vermektir ve imana dayanmayan her şey günahtır (Rom. 14:23). Bu nedenle Tanrı, kendi vahyine inançla verilen bir karşılık niteliği taşımayan hiçbir tapınmayı kabul etmeyecektir.
  • Kanıt: Yeni Antlaşma, Hristiyanlardan Hristiyanların düzenli olarak toplanmalarını istemektedir (İbr. 10:25) ve Hristiyanlar, insan ürünü kurallara ve törenlere bağlı olmak mecburiyetinde bırakılmamalıdırlar (Kol. 2:16-23). Bu nedenle herhangi bir kilisenin, kendi üyelerinden Tanrı tarafından kesin bir şekilde buyrulmayan herhangi bir uygulama içerisine girmelerini istemesi, kişileri vicdani bir yük altına sokmak demektir. Başka bir deyişle, Hristiyanların vicdanının insani talep ve isteklerden özgür olması gerektiği için, hiçbir kilise toplu olarak yapılan tapınmalarda Tanrı’ya, O’nun tarafından tam anlamıyla izin verilmeyen bir şekilde tapınma hakkına sahip değildir. 

Öyleyse tapınma zamanında nelerin olup olmaması gerektiğine nasıl karar verebiliriz? Kutsal Kitap’a bakar ve Tanrı’nın, toplandıkları zamanlarda kendi insanlarından neler talep ettiğini keşfederiz. Sonrasında da Tanrı’nın yapmamızı söylediği şeyleri yaparız, daha fazlasını değil.


(Bu makalenin bir kısmı, Ligon Duncan’ın yazdığı “Does God Care How We Worship?” adlı kitap bölümünden uyarlanmıştır. Bölümün kaynağı: Give Praise to God: A Vision for Reforming Worship, ed. Philip Graham Ryken, Derek W.H. Thomas, and J. Ligon Duncan, III [Phillipsburg: P&R Publishing Co., 2003], sayfa 20-50)


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için