Birlikte Yaşam

Öğrenci yetiştirme temelde nasıl gerçekleşir?

Cevaplar
07.28.2021

Öğrenci yetiştirme, en temelde öğretme ve örnek alma aracılığıyla ve en iyi şekilde de sevgiyle gerçekleşir. Bizler daha genç imanlılara sevgiyle kutsallık yolunu ve doğru yaşamayı öğrettikçe, onlar da yaşamlarımızı ve doktrinimizi örnek alarak, Mesih’in benzerliğine daha çok dönüşürler (bkz. 1. Tim. 4:16). 

Öğretme: Kutsal Kitap, pastörleri ve ebeveynleri sorumlu kılındıkları kişilere öğretmeye çağırmaktadır (Özdeyişler; Gal. 6:6; Ef. 6:4; 1. Sel. 4:8; 1. Tim. 1:18, 6:3; 2. Tim. 2:25; 4:2). Kutsal Kitap aynı zamanda bütün imanlıları birbirlerine öğretmeye çağırmaktadır (Rom. 15:14).

Örnek alma: Hristiyanlar önce Tanrı’yı, sonra da birbirlerini örnek alırlar. Bizler dinleyerek ve örnek alarak, Tanrı’nın lütfunda büyürüz. Aşağıdaki ayetlere bakınız:

  • “Mesih’i örnek aldığım gibi, siz de beni örnek alın” (1. Kor. 11:1);
  • “Tanrı’nın sözünü size iletmiş olan önderlerinizi anımsayın. Yaşayışlarının sonucuna bakarak onların imanını örnek alın” (İbr. 13:7);
  • “Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa, onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır” (Flp. 4:9);
  • “Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya’da, Konya’da ve Listra’da başıma gelenleri yakından izledin” (2. Tim. 3:10);
  • “Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al” (3. Yuh. 11).

Sevgi: İnsanları sevmeseniz bile, sizin yaşamınızı örnek alacaklardır. Ama sevgiyle yöneten bir lider, Mesih’in görünümünü en iyi şekilde yansıtır ve siz insanları sevdiğinizde, onlar da sizi en iyi şekilde takip edeceklerdir.

Arkadaşlık: Bir anlamda öğrenci yetiştirmek, basitçe arkadaşlıktır ama bu arkadaşlık, Mesih’e doğru giden bir arkadaşlıktır. Arkadaşlar ne yapar? Birbirlerini örnek alırlar. Öğrenci yetiştirmede bizler diğerleriyle, Mesih’e benzerlikte büyümek ve diğerlerinin de büyümesine yardımcı olmak amacıyla arkadaşlık ederiz.

Nasıl öğrenci olunur? (i) Sizden yaşça büyük olan Hristiyanların nasıl çalıştıklarını, nasıl dinlendiklerini, nasıl aile kurup yetiştirdiklerini, zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini, komşularıyla nasıl Müjde’yi paylaştıklarını, denenmeler karşısında nasıl ayakta durduklarını, kiliseye nasıl hizmet ettiklerini, günaha karşı nasıl savaştıklarını izleyin ve dinleyin. (i) Onları örnek alın!


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için