Müjdeleme & Müjde

Müjdeleme hizmetlerinde başarı nedir ve nasıl ölçülür?

Cevaplar
07.26.2021

Kutsal Kitap, birkaç noktayı apaçık bir şekilde öğretmektedir:

  1. Hizmetlerin sonuçları Tanrı’ya bağlıdır, insan işlerine değil. “Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü. Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı’dır” (1. Kor. 3:6-7).
  2. Bizim rolümüz Müjde’yi sadık bir şekilde duyurmak ve sonuçlar konusunda Tanrı’ya güvenmektir. “Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı’nın Egemenliği’ni duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim: Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı’nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim” (Elç. 20:25-27).
  3. Dolayısıyla hizmetteki başarı ölçütü, kısa sürede gözle görülür sonuçlar almak değil, göreve sadakatle bağlı kalmaktır. “Böylece insanlar bizi Mesih’in hizmetkârları ve Tanrı’nın sırlarının kâhyaları saysın. Kâhyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır” (1. Kor. 4:1-2).
  4. Hristiyan hizmetleri, doğası gereği doğrudan imana bağlıdır. “Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız” (2. Kor. 5:7). Sonuçları ölçmeye kalkışmak, çoğu zaman gözle görülene dayanarak yaşamak demektir. Başarıyı sadakat olarak tanımlamak ve bu tanımı kabul etmek çetindir çünkü bu, tamamen Tanrı’ya güvenmeyi gerektirir.

Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için