Üyelik & Disiplin

Kutsal Yazılar’a göre neden her Hristiyan bir kiliseye katılmalıdır?

Cevaplar
07.29.2021

Her Hristiyan bir kiliseye katılmalıdır çünkü Kutsal Yazılar bunun gerekli olduğunu söyler. Kutsal Yazılar’da, “Her Hristiyan, yerel bir kiliseye katılmalıdır” şeklinde doğrudan bir buyruk bulunmadığı doğrudur ancak Kutsal Kitap’taki iki nokta, her Hristiyan’ın yerel bir kiliseye üye olmasının gerektiğini vurgulamaktadır.

  1. İsa kiliseyi, O’na iman ikrarında bulunan kişileri ayıran, onaylayan ve gözeten, gözle görülür bir kurum olmak üzere kurmuştur (Mat. 16:18-19, 18:15-20). İsa kiliseyi, O’na ait olanları halkın önünde ilan etmek ve bu sayede de dünyaya O’nun hakkındaki Müjde’yi yansıtmak üzere kurmuştur (Yuh. 17:21, 23; ayrıca bkz. Ef. 3:10). İsa dünyanın, kimin O’na ait olduğunu ve olmadığını bilmesini istemektedir. Peki dünya bunu nasıl bilecek? Kilise tam da bu amaçla, gözle görülür bir kurum olarak kurulmuştur ve insanlar da İsa’ya ait olanları, onların bu kurumla kendilerini ne kadar özdeşleştirdiklerine bakarak anlayacaklardır. O’nun kilisesinin üyelerine bakacaklardır. Eğer bir kişi yerel bir kiliseye ait değilken, evrensel kilisenin üyesi olduğunu söylüyorsa, bu kişi İsa’nın kendi halkı ve kilisesi için olan tasarısını reddetmektedir. İsa, O’na ait olan insanların gözle görülür bir topluluk olarak ayrı olmalarını, yani yerel kiliselerde toplanmalarını istemektedir.
  2. Kutsal Yazılar Hristiyanlara, önderlerine uymaları yönünde tekrar tekrar buyruklar verir (İbr. 13:17; 1. Sel. 5:12-13). Bunu yapmanın tek yoluysa açıkça sürünün bir üyesi olmak ve aslında bir anlamda şunu demektir: “Sizin öğretilerinizi dinlemeye, gösterdiğiniz yolu izlemeye ve önderliğinize boyun eğmeye kararlıyım.” Eğer bir yerel kiliseye katılarak asla onlara teslim olmuyorsanız, önderlere boyun eğme yönündeki Kutsal Kitap buyruğuna uymanızın hiçbir yolu yoktur.

Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için