Üyelik & Disiplin

Kiliseme anlamlı üyelik yolunda nasıl önderlik ederim?

Cevaplar
07.28.2021
 1. Müjde’yi duyurun. Tanrı’nın kutsallığı, insanın günahkârlığı, Mesih’in yerimize ödediği kefaret ve O’nun dirilişi ve günahlarımızdan tövbe edip O’na güvenmeye olan ihtiyacımız hakkında vaaz edin. Birbirini sevgiyle kucaklamayanların, Tanrı’yı sevgiyle kucakladıklarını düşünmek için bir nedenleri olmadığını onlara hatırlatın (1. Yuh. 4:20-21).
 2. Bir inanç açıklamasından ve kilise antlaşmasından faydalanın. Üyelerin bir inanç açıklamasına (kilisenin inandığı şeyler) ve kilise antlaşmasına (kilise üyelerinin toplu yaşama düzeni) tabi olmalarını gerekli kılın.
 3. Üyelik eğitimini zorunlu tutun. Gelecekte üye olmayı düşünenlere, onlardan üye olarak ne beklendiğini ve onların kiliseden beklentilerinin ne olması gerektiğini anlama konusunda yardımcı olun. İnanç açıklamasını ve kilise antlaşmasını da kullanarak, üyeliğin önemini ve bir kilisenin nasıl işlediğini detaylıca öğretebilmek adına, bu eğitim fırsatından faydalanın.
 4. Bir ihtiyarla veya pastörle görüşülmesini zorunlu tutun. Görüşme sırasında katılan kişiden Müjde’yi paylaşmasını ve iman ettiği anla birlikte ondan sonraki öğrencilik sürecini anlatmasını isteyin. Bu aynı zamanda yeni insanlar tanımak ve rahat bir ortamda sorular sorabilmek için de bir fırsat olacaktır.
 5. Çocukları vaftiz etmeyi bırakın. Küçük yaştaki bir çocuğun kesinlikle Hristiyan olma ihtimali vardır. Ama bir kilise, bir çocuğun Hristiyan olup olmadığını tam olarak ayırt edemez. Çocuklara olgunlaşma ve dünyanın gidişatına karşı mücadele etme imkanı verilmelidir. Bu nedenle, iman ikrarlarının kilise tarafından güvenilir bir şekilde değerlendirilemeyeceği kişileri vaftiz ederek kafa karışıklığına sebep olmayın.
 6. Yeni üyelerin topluluk tarafından onaylanmasını zorunlu tutun. Kiliseye kabul edilme veya kiliseden çıkarılma, topluluğun yapacağı işlerdir (2. Kor. 2:6’da bu ima edilmektedir.) Bu nedenle kilisenizin her bir üyesinin, yeni üyeleri açıkça onaylamasını isteyin.
 7. Düzenli olarak güncel bir üye listesi basın. Üyelerinizi bu listeyi bir dua listesi olarak kullanmaları için teşvik edin.
 8. Üyeler üzerinde pastör olarak gözetiminiz olsun. Her üyenin düzenli olarak topluluktan bir ihtiyarla veya olgun bir Hristiyan’la görüşüyor olduğundan emin olmaya çalışın. Üyelerin yaşamlarında neler olduğuyla ilgilenin ve bu yönde adımlar atın.
 9. Öğrenci yetiştirmeyi bir kültür haline getirmeye gayret edin. Genç Hristiyanları, onlardan yaşça daha büyük ve daha olgun Hristiyanların öğrencileri olmaları için teşvik edin. Daha olgun imanlıları da imanda daha genç olanları kanatlarının altına almaları için teşvik edin. Her üyeyi, onlara ruhsal açıdan yararlı olacak ilişkiler içinde olmaya teşvik edin.
 10. Belirli aktiviteleri ve hizmet alanlarını sadece üyelerle sınırlandırın. Kiliseler işleyişe dair toplantılarını, ibadet toplantılarını ve küçük grup toplantılarını (müjdeleme için yapılanlar hariç), sadece üyelerle sınırlı tutmayı göz önünde bulundurmalıdırlar.
 11. Düzeltici disiplini canlandırın. Kilisede anlamlı üyelik kültürünü yerleştirdikten sonra, topluluğunuzun ciddi günahlardan ısrarla tövbe etmeyen kişileri kiliseden uzaklaştırmasına ön ayak olun.

(Bu yazı, Mark Dever’ın yazdığı “Regaining Meaningful Church Membership” adlı kitap bölümünden uyarlanmıştır. Kaynak kitap: Restoring Integrity in Baptist Churches, ed. Thomas White, Jason B. Duesing, and Malcomb B. Yarnell, III, sayfa 57-60.


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için