Önderlik

Kilise ihtiyarı nedir?

Cevaplar
07.26.2021
  1. Temel noktalar: Bir ihtiyar, (i) 1. Timoteos 3:1-7 ve Titus 1:6-9’da gördüğümüz niteliklere sahip olan, (ii) topluluk tarafından ihtiyarlığı onaylanmış olan ve (iii) topluluğa Söz’ü öğreterek (1. Tim. 3:2), koyunları için dua ederek (Yak. 5:14) ve kilisedeki gidişatı gözeterek (1. Pet. 5:2) onlara önderlik eden bir adamdır.
  2. Gözetim: Bir ihtiyar, sürüsünü gözetmelidir. Koyunlarına öğretmeli, zayıf ve korunmasız olanları güçlendirmeli ve korumalı, inatçıları azarlamalı ve baş edilmesi zor olanlara karşı sabretmelidir (2. Tim. 2:24-25; Elç. 20:28; 1. Sel. 5:14). Bir ihtiyar, Tanrı’ya karşı onlardan sorumlu olan biri olarak, kilisesinin üyelerini gözetir (İbr. 13:17).
  3. Çoğulluk: Yeni Antlaşma’da, yerel kiliselerin sürekli olarak birden fazla sayıda ihtiyarları olduğunu görürüz (Elç. 14:23, 20:17; Flp. 1:1; 1. Tim. 5:17; Yak. 5:14). Baş Çobanımız İsa, koyunlarına öğreten, onları koruyan, yönlendiren ve seven bir grup kutsal adamı kullanarak, kendi sürüsüyle ilgilenmektedir. Bunun anlamı da, her yerel kilisenin kendi pastörünün önderliğinde, halihazırda bir ihtiyarın görevlerini yerine getirmekte olan kişileri bulması ve onları ihtiyar olarak ataması gerektiğidir.

Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için