Vaaz & Teoloji

“Açıklayıcı” vaaz nedir?

Cevaplar
07.26.2021

Açıklayıcı vaaz, Kutsal Kitap’ın belirli bir bölümünün ana noktasını ele alan, bu noktayı vaazın ana noktası haline getiren ve bugünkü yaşamımıza uygulayan vaazdır.

Başka bir deyişle açıklayıcı vaaz, Kutsal Kitap’ın belirli bir bölümünün anlamını açıklar ve bu bölümün dinleyicilerin hayatlarıyla olan bağlantısını ortaya koyar. İşte açıklayıcı vaaz budur.

Bunun anlamı da şudur ki, açıklayıcı vaazlarda şunlar olmak zorunda DEĞİLDİR:

  1. Sadece bir veya iki ayete odaklanma.
  2. Çeşitli kafa karıştırıcı ayet yorumları veya sonu gelmeyen tarihsel arka plan bilgileri sunma.
  3. Tatsız, ruhsuz ve gündelik hayattan uzak olma.
  4. Bir metnin ana fikrini, bu metinle örtüştürülebilecek bir başka uygulama noktasıyla karıştırma (yani bir ayeti, söylemek istediğiniz şeyi desteklemek için kullanma).

Bunlardan ziyade açıklayıcı vaaz, Kutsal Kitap’tan kısa, orta veya uzun metinleri almalı ve bunların ana mesajının bugünkü dünyamız için ne denli önemli olduğunu göstermelidir.


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için