Müjdeleme & Müjde

Müjde’nin işaret ettiği en temel sorun nedir?

Cevaplar
07.22.2021

Müjde’nin temelinde ihtiyaçlarımızı karşılamak mı yatar? Yoksa anlam arayışımızda bizi tatmin etmek mi? Toplumu değiştirmek mi? Bize daha iyi yaşamayı öğretmek mi? Fakirlerin durumlarını daha iyi hale getirmek mi? Ya da bizleri zengin ve sağlıklı kılmak mi?

Müjde’yle ilgili tüm bu fikirler, karşılaşılan belirli bir sorunla ilişkilendirilmiş ve şöyle denmiştir: “Müjde işte bu konuyla alakalı!” Ancak Müjde gerçekten de bunlarla mı alakalı? Müjde’nin işaret ettiği temel sorun bunlardan herhangi biri mi?

Kutsal Kitap’ın cevabı şöyle: “Hayır, hiçbiri değil.” Kutsal Kitap açık bir şekilde, insanların temel sorununun günah ve bu günahtan ötürü bizleri bekleyen Tanrı’nın gazabı olduğunu öğretir.

  • “O’nun gazabına kim karşı durabilir? Kim dayanabilir kızgın öfkesine? Ateş gibi dökülür öfkesi, kayaları paramparça eder.” (Nah. 1:6).
  • “Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı’nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir.” (Rom. 1:18).
  • “Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı’nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir.” (Ef. 5:6).
  • “Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü kölesi herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, “Üzerimize düşün!” dediler, “Tahtta oturanın yüzünden ve Kuzu’nun gazabından saklayın bizi! Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir?” (Vah. 6:15-17).

Müjde’de işaret edilen temel sorun, Tanrı’nın günahımıza karşı olan gazabıdır. İsa, Tanrı’nın gazabını yatıştıran kurban sunusu olarak çarmıhta öldü (Rom. 3:25; 1. Yuh. 2:2, 4:10), öyle ki, bizler O’na iman aracılığıyla kurtulabilelim.


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için