Müjdeleme & Müjde

Mesih’e iman, kurtuluşun tek yolu mudur?

Cevaplar
07.28.2021
  • Kültürel zorluklar: Günümüz insanı kapsayıcı, kucaklayıcı olmayı çok seviyor. Herkesin haklı olmasını istiyoruz. Hatta yapılabilecek tek hatanın, birinin herhangi bir konuda hatalı olabileceğine inanmak olduğunu düşünüyoruz. Konu dini inançlara gelince de şöyle diyoruz: “Bütün yollar Tanrı’ya çıkar. Tek bir doğru yol yoktur. Sizin için ne iyi geliyorsa, doğru inanç odur.” Ancak Kutsal Kitap böyle diyor mu?
  • Kısa cevap: Elçilerin İşleri 4:12’de Petrus şöyle diyor: “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”
  • Biraz daha uzun bir cevap: Mesih’e iman, kurtuluş için tek yoldur çünkü ancak O’na iman ederek Tanrı önünde aklanabiliriz (Gal. 2:16). Ancak Mesih’e iman aracılığıyla Tanrı’yla barışabiliriz (Rom. 5:9-11). Ancak Mesih’e iman ederek sonsuz yaşama sahip olabiliriz (Yuh. 3:16). Tanrı ve insan arasında tek aracı Mesih’tir (1. Tim. 2:5).
  • Gerçek kapsayıcılık: Günümüzde çoğu kişi bu mesajı dışlayıcı bir mesaj olarak görse bile, bizler bu kişileri Müjde’nin son derece kapsayıcı olan gerçeğine yönlendirmeliyiz. Müjde istisnasız herkesin günahkâr olduğunu söyler ve günaha sırtını dönen ve İsa Mesih’e güvenen herkese affedilme ve sonsuz yaşama kavuşma fırsatı sunar. Ne kadar iyi veya kötü bir insan olduğunuz önemli değildir. Nereli olduğunuz veya geçmişteki dininiz de önemli değildir. Eğer tövbe ederseniz ve Mesih’e güvenirseniz, kurtulursunuz.

Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için