Müjdeleme & Müjde

Kötü müjdelemenin uygulamadaki bazı örnekleri nelerdir?

Cevaplar
07.26.2021
  1. Müjde’yi hiç paylaşmamak. Müjdeleme, Müjde’yi paylaşmak anlamına geldiği için, yapılacak ilk yanlış bu mesajı hiç iletmemektir. Sosyal hizmetlerde yer alan bazı insanlar, fakir insanlarla ilgilenerek veya mazlumların yanında olarak “Müjde’yi sözsüz olarak paylaşmak” denen şeyi gerçekleştirdiklerini düşünürler. Paylaşmış olmuyorlar. Başkaları için müthiş bir nezaket ve fedakârlık eyleminde bulunuyor olabilirler ama müjdeleme, diğer insanlara İsa Mesih hakkındaki mesajı anlatmaktır.
  2. Mesajı bozmak. Sadakatle müjdeleme, mesajı tümüyle anlatmak demektir (Elç. 20:27). Buna günah ve Tanrı’nın yargısına ilişkin rağbet görmeyen gerçekler de dahildir.
  3. Müjde yerine yanlış bir mesaj öğretmek. Müjde’yi vaaz ettiğini iddia eden bazı insanlar, aslında Müjde’nin tam tersini vaaz etmektedirler. Bu hem kendileri hem de dinleyicileri için korkunç sonuçlar doğurmaktadır (Gal. 1:6-9, 2. Pet. 2:1-3).
  4. Müjde’yi yalnızca kişisel bir fikirmiş gibi sunmak. Müjde’yi hiçbir yaptırımı olmadan reddedilebilecek kişisel bir fikirmiş gibi sunmak, onu bozmak anlamına gelir. Müjdeleme, insanları günahlarından tövbe etmeye ve Mesih’e güvenerek Tanrı’nın gazabından kurtulmaya çağırmaktır. Müjde sadece bir görüşten ibaret değildir ve bizim de müjdeleme şeklimiz, Müjde’nin evrensel gerçekliğini ve yaptırım içeren taleplerini sadık bir şekilde dinleyenlere aktarmalıdır.
  5. Birisini karar vermeye zorlamak. Tövbe ve imanı yalnızca Tanrı bahşedebilir. Eğer insanlara bir karar almaları için baskı yaparsak, aldıkları kararın sonsuzlukta hiçbir anlamı olmayabilir. Bu, kişide günahlarından tövbe etmediği ve Mesih’e güvenmediği halde, “kararı” sebebiyle artık bir Hristiyan olduğu gibi yanlış bir düşünceye sebep olabilir.
  6. Küçük şeylere dalmak. İmanlı olmayanların sorularına düzgün bir şekilde cevap vermek istiyor olsak bile, kötülük sorununu saatlerce tartışmak Mesih’i vaaz etmekle aynı şey değildir. Küçük meselelerin sizi çarmıh mesajını iletmekten alıkoymasına izin vermeyin.
  7. İnanmayanların sorularına veya itirazlarına küçümseyici bir tavırla yaklaşmak. Bunu yapmak, insanları kırmanın ve Müjde’nin paylaşıldığı bir konuşmayı hızlıca sona erdirmenin süper bir yoludur. Petrus bizlere Hristiyan olmayanlara nasıl cevap vermemiz gerektiğini öğretmiş ve şöyle demiştir: “Bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun” (1. Pet. 3:15-16).

Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için