Birlikte Yaşam

Bir kilise önderi olarak kilisemde öğrenci yetiştirme kültürünün yerleşmesini nasıl sağlayabilirim?

Cevaplar
07.29.2021
 1. Haftalık programınıza genç Hristiyanlarla birlikte geçireceğiniz vakitleri de dahil edin (kahvaltı ve öğle yemekleri, birlikte bazı işler yapmak, düzenli olarak vaazları gözden geçirmek vb.).
 2. Okuyan bir topluluğunuz varsa, ücretsiz olarak kitap dağıtabilmek için ek bir bütçe isteyin. Ofisinizde her an verilmeye hazır bir şekilde bolca kitap bulundurun. İnsanları bunları okumaları ve okuduktan sonra da kitap hakkında konuşmak için sizinle irtibata geçmeleri için teşvik edin. 
 3. Topluluğunuzdaki olgun imanlıları, diğerleriyle düzenli olarak buluşmaları için teşvik etmeye çalışın (“Merhaba Joe, bugün öğle yemeğini kiminle yiyorsun?”) ve üyeleri birbiriyle tanıştırmanın yollarını arayın (“Merhaba Joe, John’la biraz zaman geçirmeyi düşündün mü hiç?”).
 4. Vaazlarınız sadece kişilere değil, bütün topluluğa hitap etsin. (örn. “Bu metin topluluğumuz için ne anlama geliyor? Bunun anlamı, birbirimizi teşvik etmemiz ve düzeltmemiz gerektiğidir.”) İnsanları öğrenci yetiştirmeleri ve birbirlerine göz kulak olmaları için vaazlarınız aracılığıyla yüreklendirmeye çalışın.
 5. Müjde’yi vaaz edin ve uygulayın. Müjde’yi düzgün bir şekilde vaaz etmek, Mesih’te bir aile olan üyelerin, birbirlerine nasihat etme ve birbirlerini disiplin etme adına sahip olduğu ortak sorumlulukları görmelerini sağlayacaktır. Mümkün olduğu kadar sık bir şekilde, onların iman ikrarları ve birbirlerini sevmeye olan çağrıları arasındaki bağlantıyı görmelerine yardımcı olun.
 6. Yetişkinler için öğrenci yetiştirme ve danışmanlık üzerine dersler düzenleyin.
 7.  “İnsan Korkusu” ya da “Tanrı’nın İsteği ve Yönlendirişi” gibi belli başlı konularla ilgili Pazar okulları düzenleyin.
 8. Üyelik derslerinden faydalanarak, insanlardan düzenli olarak birbirlerinin yaşamlarıyla ilgilenmelerinin beklendiğini onlara gösterin. 
 9. Üyelik görüşmesini, üye adayına birebir olarak bir öğrenci yetiştirme ilişkisinde olmak isteyip istemediğini sormak için bir fırsat olarak kullanın.
 10. Kilise kütüphanenizi öğrenci yetiştirme konusunda iyi kaynaklarla donatın.
 11. Birçok farklı konuda, kısa ve kolaylıkla okunabilen kaynaklar sunan CCEF hizmetinin kitapçıklarını kilisenizde sergilemeyi düşünün. Mümkünse, bu kitapçıkları ücretsiz bir şekilde verin.
 12. Kürsüden de bu kitap ve kitapçıklara dikkat çekin ve bunları dağıtın.
 13. Kilisenin pastörü olarak, alçakgönüllü olma ve yanlışları güzel bir şekilde düzeltme noktasında kilisenize örnek olun!
 14. Kilisenizdeki küçük gruplara, grubun türüne göre (örn. genç evliler veya bekarlar grubu) tavsiye edilen kaynakları sağlayın. 
 15. Eğer kaynaklar el veriyorsa, kendisini danışmanlığa adayabilecek tam zamanlı bir pastör işe alın.
 16. Eğer kaynaklar el veriyorsa, kendisini danışmanlığa ve kadınlar arasında öğrenci yetiştirmeye adayabilecek bir kadın işe alın.
 17. Kilise üyelerini CCEF (Christian Counseling Education Foundation) organizasyonunun konferanslarına katılmaya ve online eğitim kurslarından faydalanmaya teşvik edin.
 18. Kilisenizin üyelerine ve/veya küçük grup liderlerine danışma konusunda eğitimler sunun. CCEF bu konuda iki harika programa sahip: How People Change ve Helping Others Change. Kullanımı kolay olan bu kaynaklar, pastörler, diğer liderler ve üyeler için, Tanrı’nın Sözü’ne dayanarak nasıl danışmanlık yapabileceklerini ve birbirleriyle nasıl daha iyi bir şekilde ilgilenebileceklerini öğretmektedir. (www.ccef.org)
 19. Paul David Tripp’in Instruments in the Redeemer’s Hands adlı kitabını okuyun.
 20. Tam zamanlı pastörlük hizmeti için yetiştirdiğiniz kişileri, Ed Welch’in When People Are Big and God Is Small adlı kitabını okumaya teşvik edin.
 21. Dua edin. Tanrı’dan, topluluğunuzun içerisinden koyunlarla ilgilenilmesine yardımcı olacak ihtiyarlar, kutsal kadınlar ve öğrenci yetiştirecek olgun insanlar çıkarmasını isteyin.

(Bu liste, Jonathan Leeman ve Deepak Reju tarafından yazılan “Twenty Ways to Cultivate a Culture of Counseling” adlı makalenin özünü temsil etmektedir.)


Bu kaynağın ortaya çıkışı, Karanlıktan Işığa Yayınları’yla yapılan iş birliği aracılığıyla mümkün olmuştur. Daha fazla Müjde merkezli kaynak için, sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.

etiketinden daha fazlası için