Mesih’e iman, kurtuluşun tek yolu mudur?

07.28.2021

Kültürel zorluklar: Günümüz insanı kapsayıcı, kucaklayıcı olmayı çok seviyor. Herkesin haklı olmasını istiyoruz. Hatta yapılabilecek tek hatanın, birinin herhangi bir konuda hatalı olabileceğine inanmak olduğunu düşünüyoruz. Konu dini inançlara gelince de şöyle diyoruz: “Bütün yollar Tanrı’ya çıkar. Tek bir doğru yol yoktur. Sizin için ne iyi geliyorsa, doğru inanç odur.” Ancak Kutsal Kitap böyle diyor […]

Refah Müjdesine Dayalı Bir Kiliseyi Gösteren Dokuz İşaret

Bir kilisenin refah müjdesine dayalı olduğunu nasıl anlarsınız? Mesih’le olan yürüyüşümün ilk dokuz yılı bu tarz bir çevrede geçti. Bu dokuz yılın sonunda da iki yıllık bir teolojik rehabilitasyon süreci oldu. Devamındaki altı yıl boyunca kalabalık bir şehirde pastörlük görevi yapmak üzere beni hazırlayan süreç bu süreçti. Açıkça anladım ki, sağlıklı bir kilisenin dokuz işareti, […]

Cenaze Törenlerinde Müjde’yi Vaaz Etmek

Tanımadığım bir kişiden, cenaze törenlerinde vaaz etmekle alakalı duyduğum en iyi öneri şuydu: “Onlara cenneti vaaz etme. Onlara cehennemi vaaz etme. Sadece orada bulunan kişiler için Müjde’yi vaaz et.” Nasıl bir cenaze olursa olsun, bu sözler görevimizi anlatır niteliktedir. Ne ironiktir ki, her ne kadar bizler cenazede ölen kişinin hayatını anmaya ve kutlamaya odaklansak da, […]

“Mesih’e Dönmüş” Olanlara Ulaşmak

Elimizdeki bazı en bariz müjdeleme fırsatları, kilise üyelerimizle olan fırsatlardır. Onlarla zaten bir ilişkiye sahipsinizdir. Onlara devamlı olarak Müjde’yi anlatıyor olma avantajına sahipsinizdir. Aynı zamanda onları kişisel olarak Mesih’e yönlendirmek için de, sizlere Tanrı tarafından verilen fırsatlarınız vardır. Pavlus Efes Kilisesi ihtiyarlarını, aralarına gelip sürüye zarar vermek isteyen yırtıcı kurtlarla alakalı uyardı (Elç. 20:29). Mesih, […]

Müjdelemenin Öğrenci Yetiştirme İçin Altı Faydası

“Müjdeleme hayatımı değiştirdi.” Bunu bana Orlando’da katılmakta olduğum bir konferansa giderken bindiğim taksinin şoförü John söyledi. Kendisi, müşterilerinin çoğunun yaptığı gibi, benim oraya Disneyland için gelmediğimi fark ettiğinde, sohbetimiz de hızlıca iman konusuna yöneldi. “Ne demek istiyorsun?” diye sordum. Bana birisinin kendisini nasıl Mesih’e yönelttiğini anlatacağını düşünüyordum. Ancak kastettiği şey bu değildi. Söylemek istediği şey, […]

İşçiler Göndermeyi Bırakın: Daha Fazlası Neden Her Zaman Daha İyi Değildir?

07.27.2021

 “Ben! Beni gönder” (Yeş. 6:8) “Ürün bol, ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi Rab’be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin.” (Mat. 9:37-38) Kutsal Yazılar’daki bu metinler, sahaya inmeye istekli birçok hizmetkârın dua kartlarında görülebilir. Bu sözler Hristiyan olarak bizlere ulusları öğrenciler olarak yetiştirme görevi verildiğini fark eden birçok kilise ve insanın yüreklerine kazınmıştır. Maalesef bu […]

Mesih’e Dönmenin Güzelliği

Birçokları için Hristiyanlıktaki Mesih’e dönüş (tövbe ve iman) doktrini hiç de güzel bir şey değildir. Bu kişiler bunun zorlayıcı bir şey olduğunu düşünüp şöyle derler: “Kimse kendi inançlarını bana zorla dayatamaz!” Ya da bu doktrin onlar için bir hakaret gibidir. “Kim oluyorsun da benim nasıl yaşadığımın ve neye inandığımın yanlış olduğunu söylüyorsun?”  Bu anlamda elbette […]

Pastör ve Müjdeleme: Dinleyicileri Bulmak

Müjdeleme yapmak için neye ihtiyacınız vardır? Tarif için gereken malzemeler çok değildir. Müjde’ye, yani İsa Mesih’in iyi haberine ihtiyacınız vardır. Bir müjdeciye, bu iyi haberi duyuracak birine ihtiyacınız vardır. Bir şey daha var. Dinleyicilere, henüz Müjde’ye inanmayan en az bir kişiye ihtiyacınız vardır. Birçok pastör için en zoru bu son bölümdür. Vaaz hazırlamak, toplantılar, danışmanlık, […]

Müjdeci Programlardaki Sorun

Toplulukla birlikte müjdelemenin doğru olan şey olduğu konusunda birçok Hristiyan kolaylıkla ikna olacaktır. Müjdelemeye yönelik bir görevi yerine getirmek için insanları bir araya getirmek hiç zor değildir. Ama genellikle topluma müjdelemeyi düşündüğümüzde, aklımıza müjdeci programlar geliyor ancak müjdeleme ve müjdeci programlar aynı şey değildirler. “Program” derken, tanınan bir konuşmacının veya ilgi çekici bir konunun olduğu […]

Kötü müjdelemenin uygulamadaki bazı örnekleri nelerdir?

07.26.2021

Müjde’yi hiç paylaşmamak. Müjdeleme, Müjde’yi paylaşmak anlamına geldiği için, yapılacak ilk yanlış bu mesajı hiç iletmemektir. Sosyal hizmetlerde yer alan bazı insanlar, fakir insanlarla ilgilenerek veya mazlumların yanında olarak “Müjde’yi sözsüz olarak paylaşmak” denen şeyi gerçekleştirdiklerini düşünürler. Paylaşmış olmuyorlar. Başkaları için müthiş bir nezaket ve fedakârlık eyleminde bulunuyor olabilirler ama müjdeleme, diğer insanlara İsa Mesih […]

  • Page 2 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4