İnsanların yanlış bir şekilde Müjde olarak öne sürdüğü bazı mesajlar nelerdir?

07.26.2021

Tanrı bizi zengin etmek istiyor. Günümüzde bazı vaizler iyi haberin, Tanrı’nın bizleri kamyonlar dolusu parayla ve eşyayla bereketlemesi olduğunu söylüyorlar. Üstelik yapmamız gereken tek şey istemek! Oysa Müjde, ruhsal bereketlere dair bir mesajdır (Ef. 1:3): Tanrı, İsa Mesih’i bizler uğruna ölmesi ve dirilmesi için gönderdi, öyle ki, Tanrı’yla barışabilelim ve sonsuz yaşama kavuşalım (Rom. 3:25-26, […]

İyi bir müjdeleme için yapılması gerekenler nelerdir?

07.26.2021

Dua edin. İsa şöyle demiştir: “Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez” (Yuh 6:44). Kurtuluş Tanrı’nın işidir. Bu yüzden O’ndan bunu yapmasını istemeliyiz. Sorular sorun ve kişilerin düşünmesini sağlayın. İnsanları kendi hayatları, inançları ve sizin iddia ettiğiniz şeyler hakkında derin bir şekilde düşündürtecek sorular sorun. Sonra da cevaplarını dinleyin! Bu onları ve […]

Yüce Görev’in yerel kiliselere yüklediği sorumluluklar nelerdir?

07.26.2021

İsa’nın bütün ulusları öğrenciler olarak yetiştirmemiz yönündeki buyruğunu yerine getirebilmek için (Mat. 28:19), kiliseler şunları yapmalıdırlar: Yılmadan Müjde’yi vaaz edin. Eğer bir kilise Müjde’yi dünyaya duyurmak istiyorsa, işe önce komşularına Müjde’yi duyurarak başlamalıdır. İlk adım: her haftaki kilise toplantınızda, Müjde’yi açık bir şekilde vaaz edin. İnsanlara, İsa’nın söylediği her şeye uymayı öğretin. Yüce Görev, insanları […]

Mesih’e dönme nedir?

07.26.2021

Mesih’e dönme, kişinin yaşamındaki bir U dönüşüdür. Kişinin tüm benliğiyle günahtan yüz çevirmesi ve kurtuluş için Mesih’e yönelmesi demektir. Kişi putlara tapmaktan vazgeçip Tanrı’ya tapar. Kendini aklamaya çalışmaktan vazgeçip Mesih’in aklayışına gelir. Hükümdar olmaktan vazgeçip Tanrı’nın hükmüne girer. Mesih’e dönüş, Tanrı’nın ruhsal olarak ölü olan kişileri uyandırdığı ve onlara günahlarından tövbe edip Mesih’e güvenebilme yetisi […]

Müjdeleme nedir?

07.26.2021

Müjdeleme, İsa Mesih’in günahkârları kurtarmak için yaptıklarıyla ilgili iyi haberi diğerlerine anlatmaktır. Bunu yapabilmek için insanlara şunları söylemeniz gerekir: Tanrı kutsaldır (1. Yuh. 1:5). Her şeyin Yaratıcısı O’dur (Yar. 1:1). Bütün insanlar Tanrı’nın adil ve sonsuz gazabını hak eden günahkârlardırlar (Rom. 3:10-19, Mar. 9:48, Vah. 14:11). Tamamen Tanrı ve tamamen insan olan İsa Mesih günahsız […]

Müjdeleme hizmetlerinde başarı nedir ve nasıl ölçülür?

07.26.2021

Kutsal Kitap, birkaç noktayı apaçık bir şekilde öğretmektedir: Hizmetlerin sonuçları Tanrı’ya bağlıdır, insan işlerine değil. “Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü. Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı’dır” (1. Kor. 3:6-7). Bizim rolümüz Müjde’yi sadık bir şekilde duyurmak ve sonuçlar konusunda Tanrı’ya güvenmektir. “Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı’nın Egemenliği’ni duyurduğum sizlerden […]

Müjde Nedir?

Son zamanlarda müjdeci akım içerisinde, Hristiyanların Müjde’yi nasıl tanımlaması gerektiğiyle ilgili pek çok tartışma olmuştur. “Müjde yalnızca günahkârların tövbe ederek ve çarmıha gerilmiş Mesih’e iman ederek kurtulacağı mesajı mıdır yoksa çok daha kapsamlı bir şey midir?” Zaman zaman daha da şiddetli bir hale gelen bu tartışmada, bir taraf öteki tarafı Müjde’yle ilgili indirgeyici bir bakış […]

Mesih’e dönme kavramının Kutsal Kitap’a dayalı bir şekilde anlaşılması uygulamada kilise yaşamı için ne fark yaratır?

07.22.2021

Mesih’e dönme (tövbe ve iman) kavramını Kutsal Kitap’a dayalı bir şekilde anlayan bir kilise… Kimi üye olarak kabul ettiğine dikkat eder. Üyelik başvurusunda bulunan herkesten Müjde’yi açıklamasını ister. Kişilerin hayatlarında tövbe etmedikleri günahlar olup olmadığını sorgular. Vaftizi ve Rab’bin Sofrası’nı dikkatli bir şekilde uygular. Üyeler pastörlerine gerekli incelemeler yapılmadan önce insanları alelacele vaftiz etmeleri için […]

Müjde’nin işaret ettiği en temel sorun nedir?

07.22.2021

Müjde’nin temelinde ihtiyaçlarımızı karşılamak mı yatar? Yoksa anlam arayışımızda bizi tatmin etmek mi? Toplumu değiştirmek mi? Bize daha iyi yaşamayı öğretmek mi? Fakirlerin durumlarını daha iyi hale getirmek mi? Ya da bizleri zengin ve sağlıklı kılmak mi? Müjde’yle ilgili tüm bu fikirler, karşılaşılan belirli bir sorunla ilişkilendirilmiş ve şöyle denmiştir: “Müjde işte bu konuyla alakalı!” […]

Müjde’yi kimler paylaşmalıdır?

07.22.2021

Bazıları her ne kadar genellikle müjdelemeyi pastörlere, inanç savunmacılarına veya belki dışadönük karaktere sahip insanlara bırakmak istese de, Yeni Antlaşma bu görevi bütün Hristiyanlara vermektedir: Örnek: İlk Hristiyanlar arasında bunun bir örneğini görmekteyiz: “Bunun sonucu dağılan imanlılar, gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı” (Elç. 8:4). Ayrıca Elçilerin İşleri 11:19-21, bize bütün öğrencilerin Yeruşalim’den uzaklaştıkları sırada […]

  • Page 3 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4