Çevremize, Kutsal Kitap’tan sapmadan nasıl uyum sağlayabiliriz?

08.10.2021

Haklarınızdan vazgeçin. Elçi Pavlus’un et yemeye, imanlı bir eş sahibi olmaya ve maddi destek almaya hakkı vardı. Yine de o, Müjde’nin önüne geçip engel olmasınlar diye, bu haklardan vazgeçti (1. Kor. 9:4-18). Bizler de, eğer herhangi bir hakkımızı kullanmamız Müjde’yi paylaşmakta olduğumuz kişileri gücendirecekse, o haktan vazgeçmeye hazır olmalıyız. İmanlı olmayanların hizmetkarı olun. Pavlus da […]

Kutsal Yazılar’a göre neden her Hristiyan bir kiliseye katılmalıdır?

07.29.2021

Her Hristiyan bir kiliseye katılmalıdır çünkü Kutsal Yazılar bunun gerekli olduğunu söyler. Kutsal Yazılar’da, “Her Hristiyan, yerel bir kiliseye katılmalıdır” şeklinde doğrudan bir buyruk bulunmadığı doğrudur ancak Kutsal Kitap’taki iki nokta, her Hristiyan’ın yerel bir kiliseye üye olmasının gerektiğini vurgulamaktadır. İsa kiliseyi, O’na iman ikrarında bulunan kişileri ayıran, onaylayan ve gözeten, gözle görülür bir kurum […]

Bir kilise önderi olarak kilisemde öğrenci yetiştirme kültürünün yerleşmesini nasıl sağlayabilirim?

07.29.2021

Haftalık programınıza genç Hristiyanlarla birlikte geçireceğiniz vakitleri de dahil edin (kahvaltı ve öğle yemekleri, birlikte bazı işler yapmak, düzenli olarak vaazları gözden geçirmek vb.). Okuyan bir topluluğunuz varsa, ücretsiz olarak kitap dağıtabilmek için ek bir bütçe isteyin. Ofisinizde her an verilmeye hazır bir şekilde bolca kitap bulundurun. İnsanları bunları okumaları ve okuduktan sonra da kitap […]

Kutsal Kitap teolojisine nasıl daha hakim olabilirim?

07.28.2021

Kutsal Yazılar’ı içerisindeki temalar bakımından inceleyin. Kutsal Yazılar’ı derin ve kapsamlı bir şekilde çalışırken, Kutsal Yazılar’ı baştan sona incelemek ve Kutsal Kitap boyunca karşımıza çıkan temaları bulmak son derece faydalı olabilir. Yaratılış, yeni yaratılış, Şabat, krallık, antlaşma ve Buluşma Çadırı gibi kavramların, Kutsal Kitap boyunca nasıl ortaya çıkıp geliştiğini anlarsanız, Tanrı’nın yüceliği ve kurtuluş mucizesi […]

Kiliseme anlamlı üyelik yolunda nasıl önderlik ederim?

07.28.2021

Müjde’yi duyurun. Tanrı’nın kutsallığı, insanın günahkârlığı, Mesih’in yerimize ödediği kefaret ve O’nun dirilişi ve günahlarımızdan tövbe edip O’na güvenmeye olan ihtiyacımız hakkında vaaz edin. Birbirini sevgiyle kucaklamayanların, Tanrı’yı sevgiyle kucakladıklarını düşünmek için bir nedenleri olmadığını onlara hatırlatın (1. Yuh. 4:20-21). Bir inanç açıklamasından ve kilise antlaşmasından faydalanın. Üyelerin bir inanç açıklamasına (kilisenin inandığı şeyler) ve […]

Çevremizdeki kültüre doğru bir şekilde uyum sağlamakla Kutsal Kitap’a uygun olmayan bir şekilde taviz vermek arasındaki farkı nasıl anlarız?

07.28.2021

Neyin Kutsal Kitap’a uygun bir şekilde kültüre uyum sağlamak ve neyin Kutsal Kitap’a uygun olmayan bir şekilde taviz vermek anlamına geldiğini belirlerken kullanılacak en iyi yöntem şu soruyu sormaktır: Bu, Müjde’nin insanı gücendiren yani rahatsız edip harekete geçiren yanını daha net bir hale getiriyor mu? Eğer öyleyse, bu Kutsal Kitap’a uygun bir şekilde kültüre uyum […]

Pastörler hangi konularda sonuna kadar mücadele etmelidirler?

07.28.2021

Şüphesiz bu gibi sorular, o an içinde bulunulan duruma göre cevaplandırılmalıdır ama şu yedi noktada, yeri geldiğinde pastörlerin belki de işlerini kaybetmeyi dahi göze almaları gerekebilir: Müjde. Bir konu Müjde’yle ne kadar alakalıysa, bir pastör de o konuyu o kadar savunmalıdır. Elbette birinin sahte bir müjde öğretmesi veya sahte bir müjdeye yol açabilecek başka doktrinler […]

Tapınma zamanında nelerin olup olmaması gerektiğine nasıl karar verebiliriz?

07.28.2021

Bazı Hristiyanlar için bu sorunun cevabı çok açıktır: “Tanrı bizlere kendisine nasıl tapınacağımız konusunda özgürlük vermiştir. Kutsal Ruh bizi nasıl yönlendiriyorsa, o şekilde davranmalıyız. Sonuçta Ruh’u söndürmek istemeyiz!” Peki ya bir kişi çıkıp Tanrı’nın bir heykeli ya da resmi önünde diz çökerek tapınmak isterse? Tamam, belki de tapınma adı altında yapmamamız gereken bazı şeyler gerçekten […]

Uygulamada diğer Hristiyanları nasıl öğrenci olarak yetiştirebilirim?

07.28.2021

Bir kiliseye katılın. Kilise toplantılarına erkenden gelin ve uzun kalın. Kilisenizin üyelerine misafirperverlik gösterin. Tanrı’ya size bu konuda uygun arkadaşlıklar vermesi için dua edin. Mümkünse, aile bütçenizden veya pastör bütçenizden her hafta imanlılarla zaman geçirmek üzere harcanacak bir miktar ayırın. Bu konuyu eşinizle konuşun. Mümkünse, eşinizin de aynı şekilde kullanması için bir miktar da onun […]

Öğrenci yetiştirme temelde nasıl gerçekleşir?

07.28.2021

Öğrenci yetiştirme, en temelde öğretme ve örnek alma aracılığıyla ve en iyi şekilde de sevgiyle gerçekleşir. Bizler daha genç imanlılara sevgiyle kutsallık yolunu ve doğru yaşamayı öğrettikçe, onlar da yaşamlarımızı ve doktrinimizi örnek alarak, Mesih’in benzerliğine daha çok dönüşürler (bkz. 1. Tim. 4:16).  Öğretme: Kutsal Kitap, pastörleri ve ebeveynleri sorumlu kılındıkları kişilere öğretmeye çağırmaktadır (Özdeyişler; Gal. […]

  • Page 1 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4