Pastörlerin Kilise Disiplini Uygularken Yaptığı 22 Hata

Pastörler resmi kilise disiplinini uygularken, zaman zaman aşağıdaki hataları yapmaktadırlar. Topluluklarına kilise disiplininin ne olduğunu ve neden uygulanması gerektiğini öğretememektedirler. Anlamlı bir üyelik sistemi uygulayamamaktadırlar. Anlamlı üyeliğin uygulanması (1) insanlara kiliseye katılmadan önce üyeliğin gerekliliklerini öğretme; (2) kiliseye düzenli gelmeyenleri katılıma teşvik etme; (3) katılmak isteyen herkesle öncesinde dikkatli bir görüşme yapma; (4) düzenli bir […]

Kilise Disiplini Üzerine Bir El Kitabı

Oyuncularına talimat veren ama onlara asla antrenman yaptırmayan bir antrenör hakkında ne düşünürdünüz? Ya da dersi anlatan ama öğrencilerinin hatalarını asla düzeltmeyen bir matematik öğretmeni hakkında? Ya da sağlıktan bahseden ama kanseri görmezden gelen bir doktor hakkında? Muhtemelen hepsinin işini yarım yaptığını söylerdiniz. Sporculuk eğitimi talimat ve antrenman gerektirir. Öğretim açıklama ve düzeltme gerektirir. Doktorluk […]

Üye Listelerini Temizlemek (2. Bölüm): İlgilenilecekler Listesi

Kalan üyeler arasında ayrışmaya ve yürek burukluklarına yol açmadan, üyeleri nasıl sevgi dolu bir şekilde üyelik listesinden çıkarabiliriz? Bir pastör, gerçekten kiliseyle alakası olan kişileri yansıtmayan şişmiş üyelik listelerinden dolayı haklı olarak endişeye kapılabilir. Ancak bizzat korumaya çalıştığı insanların, yani aktif bir şekilde kiliseye katılan imanlıların listeden kişileri silme önerisine nasıl tepki vereceklerini tahmin etmek […]

“Bunu Yapma!” Neden Kilise Disiplinini Uygulamamalısınız?

“Bunu yapma.” Kilise disiplininin Kutsal Kitap’ta mevcut olduğunu keşfettiklerinde, pastörlere söylediğim ilk şey budur. “Yapma, en azından şimdilik” derim. Peki neden bu tavsiyeyi veriyorum? Keşif sürecinde neler olduğunu düşünelim. Pastörler kilise disiplinini ilk kez duyduklarında, genellikle bunun saçma bir fikir olduğunu düşünürler. Bu sevgiden uzak, müjdelemenin tersine işleyen, garip, baskıcı, yasacı ve yargılayıcı bir şeymiş […]

Refah Müjdesine Dayalı Bir Kiliseyi Gösteren Dokuz İşaret

Bir kilisenin refah müjdesine dayalı olduğunu nasıl anlarsınız? Mesih’le olan yürüyüşümün ilk dokuz yılı bu tarz bir çevrede geçti. Bu dokuz yılın sonunda da iki yıllık bir teolojik rehabilitasyon süreci oldu. Devamındaki altı yıl boyunca kalabalık bir şehirde pastörlük görevi yapmak üzere beni hazırlayan süreç bu süreçti. Açıkça anladım ki, sağlıklı bir kilisenin dokuz işareti, […]

Kampüs Modeline Sahip Kiliselere İlişkin Teolojik Bir Eleştiri: “Kilise” Gerçekten Nedir?

Bir grup Hristiyan’ın, yerel bir kilise olabilmesi için gerekli unsurlar nelerdir dendiğinde, aklınıza ne geliyor? Herhalde parkta birlikte frizbi oynamak için toplanan üç Hristiyan’ın bir kilise olduğunu düşünmüyorsunuzdur. Öyleyse bir kiliseyi oluşturan nedir? Peki bu üç arkadaş parktan ayrılıp yakınlardaki yerel bir lokantaya gitse ve yemek sırasında dua etseler? Artık bir kilise olmuşlar mıdır? Peki […]

Kilise disiplini nedir?

07.26.2021

Kilise disiplini, kilisenin bir kişiyi günahıyla yüzleştirmesi ve o kişiyi tövbeye çağırmasıdır, öyle ki, eğer bu süreçte tövbe edilmezse, Hristiyanlık beyanında bulunan kişi tövbe etmediği ciddi günahtan ötürü kilise üyeliğinden ve Rab’bin Sofrası’na katılmaktan menedilir. Daha geniş bir anlamda disiplin, bir kilisenin kendi üyelerinin kutsallaşmasına ve günahla mücadele etmesine yardım etmek adına yaptığı her şeydir. […]

Kilise Disiplini Ne Zaman Uygulanmalı? İnsanlar Günahla Nasıl Yüzleştirilmeli?

Bir kilisedeki disiplinin büyük bir kısmı, pazartesi ve cumartesi arasında, ilişkilerin normal seyri dahilinde gerçekleşmelidir. Hayır, bu herkesin devamlı olarak birbirinin hatasını düzeltmeye çalıştığı bir kilise istediğiniz anlamına gelmiyor. Bu kulağa oldukça kötü gelen bir şey. Bu, sadece insanların kutsallığa aç olduğu bir kilise istediğiniz anlamına gelir. Genellikle üyeler diğer üyelerin onları düzeltmelerini ister ve […]

Bir kilise, kilise disiplinini ne zaman uygulamalıdır?

07.22.2021

Bu sorunun cevabı, Jay Adams’ın resmi ve resmi olmayan kilise disiplini olarak adlandırdığı ayrımdan bahsedip etmiyor olmamıza göre değişir. Resmi olmayan kilise disiplini kişiyle birebir yüzleşmeyi içerirken, resmi kilise disiplini, kilise çapında bir süreç içerir. Resmi olmayan. Her günah, ciddi olsun veya olmasın, iki iman kardeşinden birinin bir diğerini özel olarak uyarmasına sebep olabilir. Bu […]