Mesih’e Dönme, Tanrı ve Tüm Benliğimiz

Yaratılış kitabından Vahiy kitabına kadar Kutsal Yazılar, tövbe ve imanla Mesih’e dönmenin, bir kişinin kurtuluşa kavuşması ve Tanrı’yı tanıması için kesinlikle gerekli olduğu konusunda açıktır. Günahlarımıza sırt çevirip Tanrı’ya dönmediğimiz ve Kutsal Kitap’ın yüreğin ruhsal ve doğa üstü bir şekilde sünnet edilmesi olarak tanımladığı olayı tecrübe etmediğimiz sürece (Yas. 30:6; Rom. 2:25-29), kurtaran Tanrı bilgisine […]

Mesih’e Dönme ve İsrail’in Hikâyesi

Günümüzde neredeyse herkes, Kutsal Kitap’ta sahip olduğumuz şeyin bir hikâye olduğunu söylüyor ve haklılar da. Bu hikâye sıklıkla, yaratılış, düşüş, kurtuluş ve tamamlanma hikâyesi olarak nitelendirilir. Yaratılıştan başlayıp yeni yaratılışa doğru ilerler. Peki Mesih’e dönme bu hikâyenin neresindedir? Bunun için kurtuluş bölümüne bakmalıyız. Mesih’e dönme, bu hikâyenin elbette merkez teması değildir. Merkezdeki tema, insanların Mesih’e […]

Yeni Antlaşmada Mesih’e Dönme

Bu metin, iki kısımdan oluşan Kutsal Kitap’a dayalı Mesih’e dönme kavramıyla ilgili yazının 2. kısmıdır. 1. kısım için buraya tıklayınız. Mesih’e dönme, günahlarımızdan yüzümüzü çevirip Tanrı’ya yönelmemiz olarak tanımlanabilir. Belki de bu tanımı en iyi de 1. Selanikliler 1:9-10’daki değerli ayetler ortaya koymaktadır: “Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı’ya […]

Sevgili Pastör, Kutsallaştırılma Teolojisini Bildiğinden Emin Ol

Kutsallaştırılma anlayışımdaki eksikliği fark ettiğim o ilk an hâlâ aklımda kazılıdır. Bu durum bir küçük grup toplantısında, kutsallaştırılma sürecinde kendi eylemlerimiz ve Ruh’un işleyişi arasındaki ilişkiyi tartıştığımız sırada olmuştu. Bu tür konuşmalarda çoğu zaman olduğu gibi, insanlar büyümelerine yardımcı olan şeyleri veya kilisede onlara büyümelerine yardımcı olacağı söylenen şeyleri paylaşıyorlardı. Yani Kutsal Kitap’ı okumak, dua […]

“İnanmadan Önce Ait Olma”, Kilisenin Tanımını Nasıl Değiştirmektedir?

Modern dünyada içyüzünü anladığımız en büyük şeylerden biri, John Donne’un haklı ve Simon & Garfunkel’in hatalı olduğudur: ben bir kaya değilim; ben bir ada değilim (şair John Donne “hiç kimse bir ada değildir” derken, şarkıcı Simon ve Garfunkel “ben bir adayım” demiştir). Kim olduğumla ilgili düşüncelerimden tutun, yaşam ve evren hakkındaki inançlarıma kadar, hepsi toplumsal […]

“Mesih’e Dönmüş” Olanlara Ulaşmak

Elimizdeki bazı en bariz müjdeleme fırsatları, kilise üyelerimizle olan fırsatlardır. Onlarla zaten bir ilişkiye sahipsinizdir. Onlara devamlı olarak Müjde’yi anlatıyor olma avantajına sahipsinizdir. Aynı zamanda onları kişisel olarak Mesih’e yönlendirmek için de, sizlere Tanrı tarafından verilen fırsatlarınız vardır. Pavlus Efes Kilisesi ihtiyarlarını, aralarına gelip sürüye zarar vermek isteyen yırtıcı kurtlarla alakalı uyardı (Elç. 20:29). Mesih, […]

Kilisenizdeki İnsanlara Sahte Güvence Vermenin Altı Yolu

Bir pastör olarak, Mesih’e olan imanlarının gerçek olup olmadığı konusunda sıkıntı yaşayan pek çok insanla karşılaşmaktayım. Onlara göre, günah onları sıkıca sarmalamaktadır ve başarısızlıkları da daima an meselesidir. Çoğunlukla bu kişilerin teselliye ve güvene ihtiyaç duyan imanlı kardeşler olduklarını görüyorum. Kiliselerimizin büyük bir kısmında endişe verici bir diğer grup daha mevcuttur: gerçekten iman ettiklerine dair […]

Mesih’e Dönmenin Güzelliği

Birçokları için Hristiyanlıktaki Mesih’e dönüş (tövbe ve iman) doktrini hiç de güzel bir şey değildir. Bu kişiler bunun zorlayıcı bir şey olduğunu düşünüp şöyle derler: “Kimse kendi inançlarını bana zorla dayatamaz!” Ya da bu doktrin onlar için bir hakaret gibidir. “Kim oluyorsun da benim nasıl yaşadığımın ve neye inandığımın yanlış olduğunu söylüyorsun?”  Bu anlamda elbette […]

Mesih’e Dönmede Topluluk Unsuru

Eğer Mesih’e dönme (tövbe ve iman) doktrininizde topluluk unsuru eksikse, bütünün çok önemli bir parçasından yoksunsunuz demektir. Antlaşmanın başı, antlaşma halkıyla birlikte var olur. ÖNCE DİKEY, SONRASINDA AYRILMAZ BİR ŞEKİLDE YATAY  Topluluk unsuru en önde olmalı demek istemiyorum. Aklımıza N. T. Wright’ın aklanma üzerine söylediği şu ünlü sözler gelebilir: “Aklanma, kurtuluş öğretisinden ziyade kilise öğretisiyle; […]

Kutsal Ruh, Dua ve Vaaz Etmek

Giderek daha da çok ikna olduğum bir görüş var ve size bunu şöyle anlatabilirim: Günümüz kilisesinin önemli bir ihtiyacı, Kutsal Ruh’un canlı ve sürekli bir şekilde işlemesidir. Bu görüş, en azından benim için, Kutsal Ruh’un göklerden aşağı inmesi ve bizi canlandırıp güçlendirmesi gibi bir şeyle alakalı değildir. Bunun yerine, Kutsal Ruh’un İsa Mesih’in hükümranlığını hem […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2