Örneklerin Gücü

Yazar ve ünlü bir müjdeci tıp doktoru olan Albert Schweitzer, örneklerin önemini şu cümlesiyle vurgulamıştır: “Örnekler hayatımızda sadece bir ana unsur değil, geçerli tek unsurdurlar.” Bu yazıyı okuyanlar arasında kaçımız, gençliğimizde gördüğümüz bir pastörün, bir ihtiyarın veya bir başka Hristiyan’ın hayat hikâyesinden etkilenmemiştir? “Sadık bir pastör” dediğimde aklınızda kimin resmi canlanıyor? Peki “sadık bir Hristiyan” […]